Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Ako spísať sťažnosť na bankového ombudsmana

Bankový ombudsman je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou (SBA), ktorého úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú bezplatné.

Cieľom založenia Inštitútu bankového ombudsmana je zlepšenie a skvalitnenie služieb pre klientov bánk. Činnosť inštitútu má charakter odporúčaní. Ombudsman spory nerozhoduje, ani nenahrádza rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky.

Úrad bankového ombudsmana od septembra 2007 vedie Eva Černá. V septembri 2010 bola pani Černá opätovne zvolená do vedenia úradu na obdobie piatich rokov. Vo funkcii ju jednomyseľne podporilo Prezídium Slovenskej bankovej asociácie.

Eva Černá,Banková ombudsmanka

Eva Černá

Vyštudovala strednú ekonomickú školu v Bratislave. V 90-tych rokoch pracovala ako reportérka hlavného spravodajstva TV Markíza. Neskôr dramaturgicky aj scenáristicky viedla publicistický program zameraný na problematiku ochrany občanov a spotrebiteľov – Lampáreň.

Vo volebnom období 2002-2006 bola zvolená za poslankyňu NR SR za ANO. Bola tiež členkou Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie a Stálej delegácie NR SR do Parlamentného zhromaždenia NATO. Od roku 2007 zastáva post bankovej ombudsmanky. 

Podieľala sa na vybudovaní krízového centra pre týrané ženy a deti Maják nádeje. Je členkou nadácie Markízy. V roku 2000 získala 1. miesto v ankete OTO v oblasti publicistika a ocenenie Zlatá kniha za knižnú publikáciu Reportérkina spoveď.

Kancelária bankového ombudsmana

Kancelária bankového ombudsmana začala vykonávať svoju činnosť v septembri 2007. Riadi ju zvolený bankový ombudsman a jeho práca je realizovaná v tíme disponujúcom odborným, organizačným a technickým zázemím.

Tím bankového ombudsmana tvoria odborníci z oblasti práva finančného a bankového trhu.

Kontakt bankového ombudsmana:

Bankový ombudsman
Slovenská banková asociácia
Eva Černá
Rajská 15/A, 811 08 Bratislava 1
Tel: +421 2 5720 5309
Fax: +421 2 5720 5315
e-mail: ombudsman@bankovyombudsman.sk
www.bankovyombudsman.sk 

Bankový ombudsman jedná na základe podnetu. Podnet môže byť zaslaný elektronicky alebo poštou. Musí obsahovať všetky náležitosť. 

Náležitosti sťažnosti u bankového ombudsmana

Podnet na začatie konania pred Bankovým ombudsmanom musí v prvom rade obsahovať meno, priezvisko a adresu sťažovateľa. Anonymné podnety ombudsman nevybavuje

Z podnetu musí byť zrejmé, čoho sa sťažnosť týka, proti konaniu ktorej banky smeruje a čoho sa podávateľ podnetu domáha

Čo všetko musí podnet obsahovať obsahovať

Podnet musí obsahovať

  • vyjadrenie banky k podanej sťažnosti alebo reklamácii alebo dôkaz, že klient banku kontaktoval a ona do 3 mesiacov o sťažnosti nerozhodla,
  • Vyhlásenie klienta o tom, že v tejto veci neprebieha súdne konanie,
  • Súhlas pre SBA so spracovaním osobných údajov,
  • Súhlas pre banku, proti konaniu ktorej sťažnosť smeruje, s poskytnutím osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov SBA za účelom poskytnutia vysvetlení a ďalších informácií v rozsahu nevynutnom na objasnenie podnetu klienta na dobu prešetrenia podnetu a na dobu do uplynutia jedného rkoa po skončení prešetrovania podnetu,
  • Súhlas pre banku, proti konaniu ktorej podnet smeruje, s poskytnutím informácií a dokladov o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva v zmysle zákona č. 483/2001 Z.Z. o bankách SBA v rozsahu potrebnom na prešetrenie podnetu klienta, 
  • Súhlas s tým, že podaním podnetu klient prijíma procesné pravidlá podľa Postupu Bankového ombudsmana pri yvbavovaní podnetov spotrebiteľov a Etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa a súhlas s tým, aby sa podnet vybavoval v súlade s týmito dokumentami. 
Reklama
Reklama
Reklama