Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Štátna prémia stavebného sporenia 2015

Štátna prémia

  • výška na rok 2015 je stanovená na 5,5 % z ročného vkladu, maximálne však 66,39 €
  • výška na rok 2014 je stanovená na 8,5 % z ročného vkladu, maximálne však 66,39 €
  • sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení.
    • Ak si uzavriete viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia vám bude poskytnutá len na jednu zmluvu. Svoj výber, na ktorú zmluvu vám má byť prémia vyplácaná, prejavíte označením danej zmluvy.
    • Vyhlásenie môže byť zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu kalendárneho roka len raz. Ak toto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.

Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade.

Ak by boli práva zo zmluvy s nárokom na štátnu prémiu za kalendárny rok prevedené viackrát, alebo na inú osobu, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok z dotknutej zmluvy a stavebná sporiteľňa odoberie stavebnému sporiteľovi nárokovanú štátnu prémiu.

Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy a uzatvorili by ste novú zmluvu, môžete uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení v prípade, ak na predchádzajúcu zmluvu o stavebnom sporení v tomto roku nevznikol nárok na štátnu prémiu.

Ak vám vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu daného roka a zároveň vám vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy v tom istom, štátna prémia nesmie presiahnuť výšku štátnej prémie určenej zákonom z ročných vkladov oboch zmlúv.

Ak sa nedodržia podmienky na poskytnutie štátnej prémie, nárok na štátnu prémiu zaniká.

Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak

  • zrušíte zmluvu v čase od 2 do 6 rokov od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením preukázateľne použijete na stavebné účely
  • po 6 rokoch od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení nebol poskytnutý stavebný úver
  • dôjde k zrušeniu zmluvy v dôsledku smrti alebo invalidity stavebného sporiteľa nárok na štátnu prémiu nezaniká. Štátna prémia sa vyplatí len za obdobie, ktoré sa končí dňom úmrtia alebo dňom priznania invalidného dôchodku.

Stavebná sporiteľňa má zákonnú povinnosť pripísať štátnu prémiu za predchádzajúci kalendárny rok na účet stavebného sporiteľa po získaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 10 kalendárnych dní.


Sprievodca stavebným sporením

Reklama
Reklama

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK
Reklama