Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Účel a úrok stavebného sporenia

Prostriedky zo stavebného sporenia môžete využiť na:

 • nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí,
 • výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu, stavebné úpravy bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí,
 • modernizáciu a obnovu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo na udržiavacie práce na nich,
 • nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,
 • nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,
 • nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,
 • prestavbu nebytových priestorov na byt,
 • úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu,
 • výstavbu alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domových čističiek odpadových vôd vrátane ich modernizácie, obnovy a udržiavacích prác na nich,
 • prípravu stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinných domov a bytových domov vrátane pripojenia na verejné rozvodové siete plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iné verejné dopravné a technické vybavenia územia,
 • prípravu a vypracovanie územnej dokumentácie alebo projektovej dokumentácie na stavebné účely,
 • získanie energetického certifikátu rodinného domu alebo bytového domu,
 • úhradu záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi,
 • nadobudnutie, výstavbu, zmenu, údržbu, obnovu, modernizáciu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania určených na využitie funkcie zariadení sociálnych služieb a študentských internátov vrátane vyvolaných investícií.

Úroky zo stavebného sporenia

Pri stavebnom sporení sa využívajú tri hlavné druhy úrokových sadzieb:

 • sadzba sporenia
 • sadzba stavebného úveru
 • sadzba preklenovacieho úveru

Sadzby sporenia sú vyššie v porovnaní s úrokovými sadzbami na bežných, či sporiacich účtoch. Obvykle sa pohybuje okolo 2 % ročne.

Sadzby stavebného úveru sú naopak v  porovnaní so sadzbami z úverov nižšie, i keď pri rozširujúcej ponuke hypotekárnych úverov, to nemusí vždy platiť. Obvykle sa pohybuje okolo 4-5 % ročne.

Medziúver má najvyššie sadzby z uvádzaných troch. Obvykle sa pohybuje od 6-7 % ročne.


Úvery zo stavebného sporenia

Reklama
Reklama

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK
Reklama