Všetko o dani z príjmov fyzickej osoby

000178.jpgHľadáte informácie o dani z príjmov a ďalšími súvislosťami. V tejto podsekcii sa dočítate všetko, čo potrebujete vedieť či už o daňovom bonuse alebo o spôsoboch ako si znížiť základ dane.

Ak však máte nejasnosti vo svojich daniach využite bezplatne daňovú poradňu a opýtajte sa špecialistu na dane.

O dani z príjmov

 • Čo je daň z príjmu fyzických osôb?
 • Kto podáva daňové priznanie?
 • Kedy sa podáva daňové priznanie?

O daňovom bonuse

 • Kto si môže uplatniť daňový bonus?
 • Kedy je možné uplatniť daňový bonus?
 • Aké sú podmienky na uplatnenie daňového bonusu u zamestnanca?
 • Príklady k daňovému bonusu

O zamestnaneckej prémii

 • Čo je zamestnanecká prémia
 • Kto má nárok na zamestnaneckú prémiu?
 • Kto si nemôže uplatniť zamestnaneckú prémiu?
 • Výška zamestnaneckej prémie

O nezdaniteľných častiach základu dane (odpočítateľné položky)

 • Čo je nezdaniteľná časť základu dane?
 • Aká je nezdaniteľná časť na daňovníka?
 • Aká je nezdaniteľná časť na manželku?
 • Ako sa vypočíta pomerná časť nezdaniteľnej časti ZD na manželku?
 • Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Finančné prostriedky na účelové sporenie
 • Poistné na životné poistenie
 • Prechodné ustanovenie o nezdaniteľnej časti základu dane

O príjmoch zo zahraničia

 • Čo je zamedzenie dvojitého zdanenia
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Metóda zápočtu dane
 • Metóda vyňatia príjmu

Stiahnite si súvisiace zákony
Zákon o miestnych daniach
3352.gif
Zákon o dani z príjmov
3352.gif
Zákonník práce
3352.gif
Zákon o DPH
3352.gif
Ďalšie zákony

 
Reklama

POPISEK Najlepší podnikateľský účet na Slovensku

Zadarmo: všetky platby v EUR v rámci SEPA vrátane trvalých príkazov, Internetbanking, Smartbanking, platobná karta, API bankovníctvo, hotovostné operácie.