Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Základné údaje k vyplneniu daňového priznania 2016

Vyplňovanie daňového priznania Vám iste uľahčí tabuľka so základnými údajmi, ktorých znalosť je potrebná pre správne vyplnenie dokumentu.

Základné údaje k vyplneniu daňového priznania
Sadzba dane podľa § 15 zákona 19 % zo základu dane do 35 022, 31 eura
Sadzba dane podľa § 15 zákona 25 % zo základu dane nad 35 022,31 eura
Životné minimum 198,09 €
Minimálna mzda 380,00 €
6-násobok minimálnej mzdy 2 280 €
12-násobok minimálnej mzdy 4 560 €
Daňový bonus 256,92 €
(1. až 6. mesiac 21,41 €, 7. až 12. mesiac 21,41 €)
Maximálna suma zamestnaneckej prémie --- €

Máte, či nemáte povinnosť podať daňové priznanie 2016?

Povinnosť podať daňové priznanie máte vtedy, ak ste dosiahli príjmy väčšie než je 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za zdaňovacie obdobie 2016 sa jedná o čiastku 1 901,67 eur.

Pokiaľ dosahujete nižšie príjmy než  1 901,67 eur, nie ste povinní podať daňové priznanie. Daňové priznanie môžete podať aj dobrovoľne. Na druhej strane však, pokiaľ vás vyzve daňový úrad, ste vždy povinní ho podať.

V prípade, že vykážete stratu, ste takisto povinní podať daňové priznanie.

Aké daňové priznanie podávate

Ak ste dosiahli príjmy len zo závislej činnosti, podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti - typ A. Ak ste v zdaňovacom období poberali aj iné príjmy (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, či iné príjmy), podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Daňové priznanie podávate na daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska. Nezabudnite k priznaniu priložiť všetky dôležité kópie dokladov, ktoré preukažu výšku vašich príjmov.

Daňové priznanie sa podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, to znamená že za rok 2015 sa podáva v období od 1.1.2016 do 31.3.2016.

V prípade, že daňové priznanie odovzdáte a potom zistíte, že v ňom máte nesprávny údaj, do 31. 3. 2015 máte možnosť podať opravné daňové priznanie, v ktorom uvediete správne údaje. Na formulári daňového priznania však musíte označiť, že sa jedná o opravné priznanie.

Ak by ste však chybu zistili už po 31. marci 2016, musíte podať dodatočné (a nie opravné) daňové priznanie. Túto skutočnosť vyznačíte na daňovom priznaní zaškrtnutím príslušného rámčeka.

Čítajte viac o dani z príjmu a podmienkach podania daňového priznania.

Nezdaniteľné časti ZD 2016 "na daňovníka" a "na manželku"

Zákon umožňuje znížiť si čiastku, z ktorej sa vypočítava daň z príjmu (základ dane) o určité položky.

O nezdaniteľných častiach základu dane sa dočítate aj v našom sprievodcovi Nezdaniteľné časti základu dane.

"Na daňovníka"

Ak je základ dane daňovníka Tak je nezdaniteľná časť:
2016
=< 19 809,00 € 3 803,33 €)
> 19 809,00 € 8 755,578 € - (základ dane : 4)

"Na manželku (manžela)"

To, o koľko si môžete znížiť základ dane závisí nielen od príjmu daňovníka (teda vášho), ale aj od príjmu manželky.

2016
Ak je základ dane daňovníka =< 35 022,31 €
a príjmy manželky sú tak nezdaniteľná časť na manželku je
0 3 803,33 €
<  3 803,33 € 3 803,33 € - príjmy manželky
>= 3 803,33 € 0
2016
Ak je základ dane daňovníka > 35 022,31 €
a príjmy manželky sú tak nezdaniteľná časť na manželku je
0, t.j. nepoberala príjmy 12 558,906 € - (základ dane daňovníka : 4)
> 0, t.j. poberala príjmy 12 558,906 € - (základ dane daňovníka : 4) - príjmy manželky

Daňový bonus 

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník, ktorý mal v roku 2015 zdaniteľné príjmy:

  • zo závislej činnosti aspoň vo výške 2 280,00 eur  (6-násobok minimalnej mzdy)  alebo
  • z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti  a z prenájmu vo výške 2 280,00 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane z príjmov)

Daňový bonus za rok 2015 si môže uplatniť až vo výške 256,92 € na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom.

Daňový bonus v jednotlivých mesiacoch
rok 2016 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 21,41 € 21,41 €

Viac sa o daňovom bonuse dočítate TU.

Reklama
Reklama
Reklama