Finance.sk » Dane a mzda » Priame dane » Daň z predaja nehnuteľnosti » Sadzba a výpočet dane z predaja nehnuteľnosti Streda 1. apríl 2015. | Nastaviť ako domovskú stránku

Sadzba a výpočet dane z predaja nehnuteľnosti

Sadzba dane z predaja nehnuteľnosti je 19 %

Daň sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, za ktorú sa nehnuteľnosť získali a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali.

Započítať sa môžu aj preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s touto nehnuteľnosťou. Napríkad:

  • výdavky spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti
  • odmenu znalca, advokáta,
  • províziu realitnej kancelárie
  • a iné náklady, musíte však mať doklad o ich zaplatení

Ak by obstarávacia cena spolu s vyššie uvedenými nákladmi bola vyššia než predajná cena nehnuteľnosti (vznikol by tak záporný rozdiel), neplatí sa žiadna daň.

Príklad dane z predaja nehnuteľnosti podľa novely zákona platnej od 1.1.2011

Pán Novák si kúpil  5.1. 2011 byt v hodnote 50 000 eur. Následne zrekonštruoval bytové jadro. Náklady za rekonštrukciu predstavovali 10 000 eur. Po štyroch rokoch predá pán Novák  byt  za 90 000 eur. Výpočet bude nasledovný:

Predajná cena: 90 000 eur
Obstarávacia cena: 50 000 eur
Rekonštrukcia jadra: 10 000 eur
----------------------------------------
Daň z predaja nehnuteľnosti: 5 700 eur

Výpočet:
90 000 - 50 000 - 10 000 = 30 000
30 000 x 19 % = 5 700 eur

Keby pán Novák „vydržal“ ešte rok nemusel by daň z predaja nehnuteľnosti platiť vôbec (čítajte Kto je oslobodený platiť daň z predaja nehnuteľnosti)


Daň z predaja nehnuteľnosti

 
Reklama

POPISEK Najlepší podnikateľský účet na Slovensku

Zadarmo: všetky platby v EUR v rámci SEPA vrátane trvalých príkazov, Internetbanking, Smartbanking, platobná karta, API bankovníctvo, hotovostné operácie.

 

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK