Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Finance.sk » Dane a mzda » Daň z príjmu » Všetko o daňovom bonuse » Čo je daňový bonus? Sobota 6. február 2016. | Nastaviť ako domovskú stránku

Výška daňového bonusu 2015, 2014

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období  zdaniteľné príjmy:

  • zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo
  • z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti  a z prenájmu vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane z príjmov)

Daňový bonus za rok 2015 si môže uplatniť až vo výške 256,92 € na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom.

Daňovník si daňový bonus môže uplatniť aj ak má dieťa prechodný pobyt mimo domácnosť. napr. Pokiaľ dieťa študuje na strednej škole mimo trvalé bydlisko a v mieste školy býva na internáte.

Daňový bonus v jednotlivých mesiacoch
rok 2015 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 21,41 € 21,41 €
rok 2014 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 21,41 € 21,41 €
rok 2013 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 21,03 € 21,41 €
rok 2012 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 20,51 € 21,03 €
rok 2011 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 20,02 € 20,51 €
rok 2010 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 20 € 20,02 €
rok 2009 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 19,32 € 20 €
rok 2008 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 555 Sk 582 Sk

O sumu daňového bonusu sa znižuje daň (nie základ dane).

Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden daňovník. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí:

  • matka,
  • otec,
  • iná oprávnená osoba.

Daňovníci si môžu uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. (Pre lepšiu orientáciu môže zhliadnuť príklad č. 1 a príklad č. 2)

V ročnom zúčtovaní v prípade, že daňovník vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko mesiacov, je možné znížiť si daň len o konkrétne mesiace. Pričom výšku vypočíta tak, že sčíta bonusy za jednotlivé mesiace, v ktorých si uplatňuje nárok podľa vyššie uvedenej tabuľky.

Predchádzajúca
1 2 3 4

Všetko o daňovom bonuse

 
Reklama

POPISEK Najlepší podnikateľský účet na Slovensku

Zadarmo: všetky platby v EUR v rámci SEPA vrátane trvalých príkazov, Internetbanking, Smartbanking, platobná karta, API bankovníctvo, hotovostné operácie.

 

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK