Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Finance.sk » Dane a mzda » Miestne dane » Miestne dane » Čo je daň z nehnuteľnosti? Štvrtok 11. február 2016. | Nastaviť ako domovskú stránku

Čo je daň z nehnuteľností?

Daň z nehnuteľností sa člení na:

  • daň z pozemkov
  • daň zo stavieb
  • daň z bytov

Dani z nehnuteľnosti sa detailne venujeme v abecede Daň z nehnuteľnosti 2011. Dočítate sa tu koľko musíte zaplatiť na dani z nehnuteľností, kam odviesť túto daň, na akom tlačive, aké sú sadzby dane a podobne.

Vznik daňovej povinnosti

  • 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.
  • Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
  • V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Zánik daňovej povinnosti

  • 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 

Vznik alebo zánik daňovej povinnosti, príp. každú zmenu je povinné oznámiť do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.


Miestne dane

 
Reklama

POPISEK Najlepší podnikateľský účet na Slovensku

Zadarmo: všetky platby v EUR v rámci SEPA vrátane trvalých príkazov, Internetbanking, Smartbanking, platobná karta, API bankovníctvo, hotovostné operácie.

 

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK