Nezdaniteľné časti základu dane 2015,2014

Znížte si základ dane - zníženie základu dane na daňovníka 2015. Ročné príjmy si znížite aj o nezdaniteľnú časť ZD na manželku.


Čo je nezdaniteľná časť základu dane?

Čo je nezdaniteľná časť základu dane?

Zákon umožňuje znížiť si čiastku, z ktorej sa vypočítava daň z príjmu (základ dane) o určité položky. Vďaka tomu budete môcť zaplatiť nižšiu daň.
 
Nezdaniteľná časť na daňovníka mesačne,ročne

Nezdaniteľná časť na daňovníka mesačne,ročne

Nezdaniteľný základ dane umožňuje znížiť vypočítanú daňovú povinnosť. Takto si môže daňovník znížiť svoju daň.
 
Nezdaniteľná časť na manželku 2015,2014

Nezdaniteľná časť na manželku 2015,2014

Možnosťou znížiť si základ dane daňovníkovi o dalšiu položku v závislosti na príjme manžela/ky poskytuje štát istú formu podpory pre rodiny s deťmi.
 
Výpočet pomernej časti nezdaniteľnej časti ZD na manželku

Výpočet pomernej časti nezdaniteľnej časti ZD na manželku

V nasledujúcom kroku abecedy sa dočítate aké príjmy manželky sa do výpočtu na zníženie základu dane nezahŕňajú.
 
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Od 1.1.2011 už nie je možné znížiť si základ dane z príjmov o príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie
 
Zníženie dane o finančné prostriedky na účelové sporenie

Zníženie dane o finančné prostriedky na účelové sporenie

Od 1.1.2011 už nie je možné znížiť si základ dane z príjmov o finančné prostriedky zaplatené daňovníkom na účelové sporenie.
 
Zníženie základu dane o poistné na životné poistenie

Zníženie základu dane o poistné na životné poistenie

Od 1.1.2011 už nie je možné znížiť si základ dane z príjmov o poistné zaplatené daňovníkom na životné poistenie.
 
Prechodné ustanovenie o nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2009 a 2010

Prechodné ustanovenie o nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2009 a 2010

Pre zdaňovacie obdobie rokov 2009 a 2010 sa základ dane zníži o nezdaniteľné časti základu dane, ktoré sa vypočítavajú podľa §52 Zákona o dani z príjmu.
 
 

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK