Finance.sk » Dane a mzda » Daň z príjmu FO » Nezdaniteľné časti základu dane 2013,2012 » Nezdaniteľná časť na daňovníka mesačne,ročne Štvrtok 18. december 2014. | Nastaviť ako domovskú stránku

Nezdaniteľná časť na daňovníka mesačne,ročne

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka:

január – december 2013        311,32 €

Využite našu kalkulačku a vypočítajte si o koľko môžete ročne ušetriť na dani, keď si uplatníte zníženie základu dane o túto nezdaniteľnú časť "na daňovníka".

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pre ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie:

Ak je základ dane daňovníka Tak je nezdaniteľná časť:
2012
=< 18 983 € 3 644,74 €)
> 18 983 € 8 390,486 € - (základ dane : 4)
2011
=< 18 538 € 3 559,30 €)
> 18 538 € 8 193,80 € - (základ dane : 4)
2010*
=< 15 387,12 € 4 025,70 €)
> 15 387,12 € 7 872,48 € - (základ dane : 4)
2009*
=< 15 387,12 € 4 025,70 €)
> 15 387,12 € 7 872,48 € - (základ dane : 4)
2008
=< 513 000 (17 028,48 €) 98 496 Sk (3 269,47 €)
> 513 000 (17 028,48 €) 226 746 - (základ dane : 4)

* Nezdaniteľná časť základu dane sa pre rok 2009 a 2010 vypočítava podľa prechodného ustanovenia. Čítajte viac o prechodnom ustanovení.

V prípade, že by po dosadení do uvedených vzorcov vyšla nezdaniteľná časť základu dane nižšia než 0, nezdaniteľná časť je rovná nule.

Spôsob určenia výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je určený zákon o dani z príjmu a je nasledovný:

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý

  • sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19, 2-násobku sumy platného životného minima
  • je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44, 2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane

Nezdaniteľné časti základu dane 2013,2012

 

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK