Finance.sk » Dane a mzda » Kalkulačky » Mzdová kalkulačka Utorok 27. január 2015. | Nastaviť ako domovskú stránku

Mzdová kalkulačka 2013

kalkulacky.jpg

Vypočítajte si čistú mzdu v roku 2013

Vypočítajte si výšku čistej mzdy v eurách, ktorú dostanete každý mesiac. Môžte využiť i rozšírenú verziu, ktorá bude určite nápomocná obzvlášť pri ročnom vyúčtovaní. Táto rozšírená verzia umožňuje započítať i ďalšie položky.
 Základná verzia (mesačné zúčtovanie)
 Rozšírená verzia (ročné zúčtovanie)
 
 
Mesačné zúčtovanie  
  ZamestnanecZamestnávateľ
Zdravotné
Nemocenské
Dôchodkové starobné
Dôchodkové invalidné
Úrazové
Poistenie v nezamestnanosti
Garančné poistenie
Rezervný fond
Odvody spolu
Daňový bonus
Daň z príjmu FO
Čistý mesačný príjem
Poistné, ktoré platí zamestnávateľ