Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Mzdová kalkulačka

kalkulacky.jpg

Vypočítajte si čistú mzdu

Vypočítajte si výšku čistej mzdy v eurách, ktorú dostanete každý mesiac. Môžte využiť i rozšírenú verziu, ktorá bude určite nápomocná obzvlášť pri ročnom vyúčtovaní. Táto rozšírená verzia umožňuje započítať i ďalšie položky.
 Základná verzia (mesačné zúčtovanie)
 Rozšírená verzia (ročné zúčtovanie)
 
 
Mesačné zúčtovanie  
  ZamestnanecZamestnávateľ
Zdravotné
Nemocenské
Dôchodkové starobné
Dôchodkové invalidné
Úrazové
Poistenie v nezamestnanosti
Garančné poistenie
Rezervný fond
Odvody spolu
Daňový bonus
Daň z príjmu FO
Čistý mesačný príjem
Poistné, ktoré platí zamestnávateľ

Výpočet čistej mzdy

Výšku čistej mzdy ovplyvňujú viaceré položky:

  • poistné na zdravotné a sociálne poistenie
  • výška nezdaniteľnej časti základu dane
  • daň z príjmu fyzických osob
  • počet detí, na ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový bonus

Prehľad pojistného na sociálne poistenie nájdete v abecede Sociálne poistenie

Znížiť základ dane zamestnanca je možné o sumu nezdaniteľnej časti základu dane

  • na daňovníka
  • na manželku
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  • finančné prostriedky na účelové sporenie
  • poistné na životné poistenie
Reklama
Reklama
Reklama