Dôchodkový systém na Slovensku

000010.jpgDôchodkový systém na Slovensku sa skladá z troch pilierov:

  • Prvý pilier - priebežný systém
  • Druhý pilier - starobné dôchodkové sporenie
  • Tretí pilier - dobrobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie

Prvý pilier dôchodkového systému

Ak ste dôchodkovo poistený len v I. pilieri, platíte odvody len do Sociálnej poisťovne a váš starobných dôchodok budete dostávať výlučne zo Sociálnej poisťovne. Váš dôchodok bude potom financovaný z odvodov všetkých pracujúcich, ktorí budú pracovať v čase, keď vy už budete poberať starobný dôchodok.

Čítajte viac:

000206.jpgO priebežnom dôchodkovom sporení
Všetko o prvom pilieri; Dôchodok z prvého piliera;

vianočný príspevok a poberanie viacerých dôchodkov súčasne

 

 000066.jpgO starobnom dôchodkovom sporení
Sporenie v druhom pilieri; Dôchodkové fondy;
Prehľad fondov
Dôchodkové správcovské spoločnosti


 000204.jpgO doplnkovom dôchodkovom sporení
Všetko o doplnkovom dôchodkovom sporení;
Porovnanie fondov;
Doplnková dôchodková spoločnosť

 
Reklama

POPISEK Najlepší podnikateľský účet na Slovensku

Zadarmo: všetky platby v EUR v rámci SEPA vrátane trvalých príkazov, Internetbanking, Smartbanking, platobná karta, API bankovníctvo, hotovostné operácie.