Finance.sk » Dávky,dôchodky » Práce neschopný » Dávka z nemocenského poistenia » Dávky z nemocenského poistenia Pondelok 30. marec 2015. | Nastaviť ako domovskú stránku

Dávky z nemocenského poistenia

Z nemocenského poistenia sa vyplácajú tieto dávky:

 • nemocenské
 • ošetrovné
 • vyrovnávacia dávka
 • materské

Ochranná lehota  je 42 dní po zániku nemocenského poistenia.

Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky

 • je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.
 • zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor.

Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky

 • je 30,4167-násobok denného vymeriavacieho základu
 • zaokrúhľuje sa  na celé slovenské koruny nahor.
 • jeho pomerná časť  je 30,4167-násobok denného vymeriavacieho základu pripadajúci na počet kalendárnych dní, v ktorom mala zamestnankyňa po preradení na inú prácu príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa zákona.

 

SZČO

Nárok na nemocenské:

 • má nárok na nemocenské ak bola kvôli chorobe, či úrazu uznaná  za dočasne PN na výkon zárobkovej činnosti alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie.
 • nárok jej vzniká od prvého dňa dočasnej PN
 • nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej PN, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej PN
 • osoba, ktorá je dočasne PN v období 6. týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, vzniká nárok na materské a nemá nárok na nemocenské v tomto období.

Výška nemocenského:

 • od 1.dňa do 3. dňa dočasnej PN vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu
 • od 4. dňa dočasnej PN vo výške  55 % denného vymeriavacieho základu
Predchádzajúca
1 2 3 4 5

Dávka z nemocenského poistenia

 
Reklama

POPISEK Najlepší podnikateľský účet na Slovensku

Zadarmo: všetky platby v EUR v rámci SEPA vrátane trvalých príkazov, Internetbanking, Smartbanking, platobná karta, API bankovníctvo, hotovostné operácie.

 

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK