Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti  upravuje Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Na dávku v nezamestnanosti má nárok poistenec, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (730 dní).

V prípade, že ste pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov boli zamestnaní na dobu určitú, máte nárok na dávku, ak ste v posledných štyroch rokochpred zaradením do evidencie boli:

  • poistení v nezamestnanosti,
    • tzn. platili poistné na poistenie v nezamestnanosti, či už ako zamestnanec (zamestnaný na dobu určitú), alebo dobrovoľne a to najmenej dva roky (730 dní).
  • a zároveň ste neboli povinne poistení v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca

V prípade skončenia výkonu služby policajta, alebo profesionálneho vojaka dochádza k nároku na dávku v nezamestnanosti, ak neboli splnené podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok a zároveň bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (730 dní).

V prípade, že ste dobrovoľne poistení v nezamestnanosti, je potrebné, aby ste poistné zaplatili najneskôr v posledný deň splatnosti poistného. V opačnom prípade vám totiž obdobie, kedy ste riadne nezaplatili, nebude započítavané do nároku na túto dávku.

Kedy poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti?

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých
• má nárok na výplatu nemocenského,
• má nárok na výplatu ošetrovného,
•  má nárok na výplatu materského,
• sa mu vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.

* za rok je považovaných 365 dní poistenia v nezamestnanosti 


Dávka v nezamestnanosti

Reklama
Reklama

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK
Reklama