Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Materská dovolenka a dávka v materstve

Materské je nemocenská dávka, ktorá sa poskytuje tehotnej žene, alebo takej, ktorá sa stará o narodené dieťa.

Výška materského

Výška materského predstavuje 60 % z vymeriavacieho základu (napr. hrubej mzdy matky).

Kedy vzniká nárok na materské?

Základnou podmienkou je nutnosť byť nemocensky poistená najmenej 270 dní (cca 9 mesiacov) v období posledných dvoch rokov pred pôrodom.

Materské sa poskytuje počas materskej dovolenky, ktorá sa poskytuje žene v trvaní 34 týždňov (43 týždňov, ak porodí dve a viac detí). Nárok na dávku vzniká od začiatku šiesteho týždňa (event. 8 týždňa) pred očakávaným dňom pôrodu. Očakávaný deň pôrodu určuje lekár.  Nárok zaniká uplynutím  34 týždňa od vzniku nároku (t.j. 28 týždňov po pôrode).

V prípade, že žena porodí dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará alebo ak je osamelá, má o 3  týždňe väčší nárok na materskú a teda tento nárok zanikne uplynutím 37. týždňa.

Ak sa po narodení, stará o dieťa muž, má nárok na tzv. rodičovskú dovolenku v rovnakom rozsahu ako je materská dovolenka pre ženu.

Ak by sa materské vyplácalo pred pôrodom kratšie ako šesť týždňov alebo sa nevyplácalo vôbec, pretože pôrod nastal skôr ako určil lekár, čerpá sa materské do konca 34. týždňa (prípadne 43. týždňa) od vzniku nároku na materské. Ak teda porodíte skôr ako o 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, tak čerpáte materské po dobu 34 týždňov odo dňa pôrodu. Obvykle sa totiž materské poskytuje 6 týždňov pred a 28 týždňov po pôrode.

Príklad:

Pani Novákovej určil lekár očakávaný termín pôrodu na piatok 6. mája 2014. Na materskú nastúpila 6 týždňov pred pôrodom, a teda v piatok 25. marca 2014.  Pri porodení jedného dieťaťa je nárok na materské 34 týždňov, čím v našom prípade materská dovolenka pani Novákovej končí vo štvrtok 17. 11. 2014. Pani Novákovej sa dieťa narodilo 1. mája 2014. Materská dovolenka jej končí 17.11.2014.  Keby však pani Nováková porodila dieťa už 4. marca 2014 napriek tomu, že očakávaný termín pôrodu je 6. mája 2014, nárok na materské vzniká pani Novákovej dňom narodenia dieťaťa, teda 4. marca 2014 a zaniká po uplynutí 34. týždňov, teda 27. októbra 2014.

Materské a materská dovolenka

Reklama
Reklama

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK
Reklama