Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Prídavok na dieťa v roku 2013, 2014

Prídavok na dieťa predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Výšku prídavku zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Platí od - do Výška mesačného príspevku
1.1.2014 – 31.12.2014 23,52 €
1.1.2013 – 31.12.2013 23,10 €
1.1.2012 – 31.12.2012 22,54 €
1.1.2011 – 31.12.2011 22,01 €
1.1.2010 – 31.12.2010 21,99 €
1.1.2009 - 31.12.2009 21,25 €

Výška tejto dávky priamoúmerne závisí od životného minima a zvyšuje sa o taký istý koeficient ako životné minimum.

Ako si uplatniť nárok na prídavok na dieťa?

Svoj nárok si uplatníte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa vášho trvalého pobytu.  Nárok si uplatníte odovzdanou a potvrdenou žiadosťou.

Tlačivo žiadosti  si môžete priamo stiahnuť z našich stránok  alebo je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny:

Žiadosť o prídavok na dieťa  3352.gif

Spolu so žiadosťou musíte na úrad odovzdať aj potvrdenie školy, ktoré dieťa navštevuje. Je nutné, aby bolo potvrdenie uvedené v tabuľke, ktorá je súčasťou žiadosti.

Ďalšie formuláre

Kto má nárok na prídavok na dieťa?

Nárok na prídavok na dieťa má predovšetkým rodič, ktorý sa o stará o nezaopatrené dieťa. Výška príjmu rodiča nie je dôležitá. V prípade, ak sa o dieťa nestará rodič, zákon presne stanoví, kto má naň nárok. Prvou podmienkou však je, že rodič či iná osoba sa musí o dieťa starať. Rodič aj dieťa musia mať na Slovensku trvalý alebo aspoň prechodný pobyt.

Nezaopatrené dieťa sa rozumie dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.


Podpora rodín, dieťa

Reklama
Reklama

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK
Reklama