Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Sťahuj Zákonník práce

Súbor:17-311-2001.pdf
Veľkosť:1,07 MB
Stiahnuto:37634

Zákonník práce 2017

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: verzia účinná od 18.6.2016

Zákonník práce upravuje predovšetkým pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Nájdete tu práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov, tak aby boli dodržané dobré mravy predovšetkým na pracovisku.

Podporný zákon k Zákonníku práce je Občiansky zákonník (tu na stiahnutie). Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii Zákony.

Obsah Zákonníka práca

Základné zásady

Základné zásady definujú  právo na prácu a voľbu zamestnania bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácií, právo na odmenu za prácu a podobne.

 1. Všeobecné ustanovenia
  Všeobecné ustanovenia upravujú pôsobnosť Zákonníka práce. Tiež novo rozširuje úpravu práv a povinností súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou pri vysielaní zamestnancov
 2. Pracovný pomer
  Aké informácie nesmie zamestnávateľ vyžadovať pri  pohovore, aké náležitosti sú nutné v pracovnej zmluve, skúšobná doba, pracovný pomer na určitú dobu, preradenie na inú prácu, domácka práca, pracovná cesta, skončenie pracovného pomeru a podobne.
 3. Pracovný čas a doba odpočinku
  Konto pracovného času, pružný pracovný čas, prestávky v práci, dovolenka, práca nadčas,...
 4. Mzda a priemerný zárobok
  Minimálne mzdové nároky, mzda za prácu nadčas, koeficient minimálnej mzdy, náhrady mzdy za sviatok a za nočnú prácu, výplata mzdy, zrážky zo mzdy a ďalšie.
 5. Prekážky pri práci
  Upravuje práva a povinnosti zúčastnených strán pri vzniku prekážky v práci.
 6. Ochrana práce
  Práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa pri zabezpeční bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 7. Sociálna politika zamestnávateľa
  Pracovné a životné podmienky zamestnancov, stravovanie zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov, zaradenie zamestnanca na pôvodnú prácu po skončení PN, rodičovskej dovolenke atď.
 8. Náhrada škody
  Ako postupovať pri predchádzaní vzniku škôd a strát a ako získať náhradu za škodu.
 9. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  Dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti.
 10. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
  Odbory na pracovisku
 11. Prechodné a záverečné ustanovenia 

Prílohy

 • Maloobchodný predaj, pri ktorom možno zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu v dňoch ustanovených zákonom
 • Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 

Zdroj: Prinášame vám aktuálne znenie zákona verejne dostupné na právnom a informačnom portále Slov-Lex

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálna problematika

formuláre na stiahnutie

Formuláre a tlačivá k daňovému priznaniu

Hľadáte priznanie k dani z príjmov, či iným daniam? Stiahnite si daňové priznania.
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 

Aktuálne články Finance.sk

Materské čaká ďalšie zvýšenie! Už v máji.

30.03.2017

Mamičky v očakávaní, zbystrite! Vyplácanie materského čaká  v máji pozitívna zmena, a to už druhá v tomto roku. 

Poukážky na zelenú energiu sa budú rozdávať každý mesiac

30.03.2017

Plánujete požiadať Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru o poukážku na tzv. zelené zariadenie? Od apríla sa bude táto podpora rozdávať s menším objemom, no pravidelne.

Pri poistení zabúdame na kritické a duševné poruchy. Ako to napraviť?

29.03.2017

Životnou poistkou si množstvo Slovákov kryje následky úrazu. Ten však zďaleka nie je najčastejšou príčinou invalidity a smrti!

Čo prinesie zatvorenie obchodov cez sviatky

29.03.2017

Celkovo by mali byť na Slovensku po novom zatvorené obchody 15,5 dňa v roku. Pozreli sme sa na to, čo všetko prinesie novela zákona ustanovujúca zatvorenie obchodov počas sviatkov.
Reklama