Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Vývoj priemernej mzdy 2016

Ako sa vyvíja priemerná mesačná mzda v jednotlivých štvrťrokoch?

Aktuálne údaje nájdete v tabuľkách.

Priemerná mzda sa na Slovensku vypočítava ako aritmetický priemer všetkých miezd (súčet súm všetkých miezd vydelený ich počtom), preto platí, že takmer dve tretiny Slovákov zarobia menej ako je priemerná mzda.

Ukazovateľ priemernej mzdy sa používa k výpočtu dôchodkového koeficientu.

Ukazovateľ, ktorý presnejšie zobrazí situáciu v hospodárstve je medián. Medián sa určuje ako stred všetkých hodnôt hrubej mzdy t.j. zoradia sa všetky mzdy od najväčšej po najmenšiu a vyberie sa z nich tá stredná hodnota. Odhaduje sa, že medián hrubej mzdy je o 70 až 100 eur nižší než priemerná hrubá mzda.

Rozdiel medzi priemerom a mediánom si ukážeme na malom príklade:

Piati chlapci majú dúhové guličky:

Peter má 8, Ján a Marián 2, Michal a Jozef majú po 1 guličke.

Priemerne majú chlapci po 3,2 guličky: ((8+2+2+1+1)/5) 

Medián však uvádza 2 guličky: zoradíme hodnoty počtu guličiek: 8,2,2,1,1. Stred predstavuje 2 guličky.

Len jeden z chlapcov má výrazne vyšší počet guličiek a tak je priemer skreslený. Presnejší obraz o situácii nám prináša medián, kedy vieme, že najmenej polovica z chlapcov má rovnako alebo menej ako dve guličky.

Čítajte viac o trhu práce, diskriminácii na pracovisku a či minimálnej mzde.

Priemerná mesačná mzda v roku 2016

 1. štvťrok2. štvťrok3. štvťrok4. štvťrok
Priemerná mesačná mzdaEUR867
Zdroj: ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2015

 1. štvťrok2. štvťrok3. štvťrok4. štvťrok
Priemerná mesačná mzdaEUR839877861956
Zdroj: ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2014

 1. štvťrok2. štvťrok3. štvťrok4. štvťrok
Priemerná mesačná mzdaEUR821857837918
Zdroj: ŠÚ SR
Reklama
Reklama
Reklama

Priemerná mesačná mzda v roku 2014

 1. štvťrok2. štvťrok3. štvťrok4. štvťrok
Priemerná mesačná mzdaEUR821857837918
Zdroj: ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2013

Priemerná mesačná mzdaEUR789818803887
Zdroj: ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2012

Priemerná mesačná mzdaEUR770793784875
Zdroj: ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2011

 1. štvťrok2. štvťrok3. štvťrok4. štvťrok
Priemerná mesačná mzdaEUR746781769848
Zdroj: ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2010

 1. štvťrok2. štvťrok3. štvťrok4. štvťrok
Priemerná mesačná mzdaEUR725758 750844
index nominálnej mzdy102,1103,6103,7103,8
index reálnej mzdy101,6102,4 102,6102,7

Zdroj: ŠÚ SR
index rovnaké obdobie minulého roku = 100; index reálnej mzdy = podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien

Priemerná mesačná mzda v roku 2009

 1. štvťrok2. štvťrok3. štvťrok4. štvťrok
Priemerná mesačná mzdaEUR710,45732,50722,51813,22
index nominálnej mzdy104,7102,8102,5102,1
index reálnej mzdy101,6100,5101,3101,6

Zdroj: ŠÚ SR
index rovnaké obdobie minulého roku = 100; index reálnej mzdy = podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien

Priemerna mesačná mzda v hospodárstve v roku 2008

 1. štvťrok2. štvťrok3. štvťrok4. štvťrok
Priemerná mesačná mzdaSk20 44321 45921 22623 991
index nominálnej mzdy110,0109,5108,8104,6
index reálnej mzdy105,8104,8103,599,8

Zdroj: ŠÚ SR
index rovnaké obdobie minulého roku = 100; index reálnej mzdy = podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien

Priemerna mesačná mzda v hospodárstve v roku 2007

 1. štvťrok2. štvťrok3. štvťrok4. štvťrok
Priemerná mesačná mzdaSk18 59219 59819 51422 925
index nominálnej mzdy107,1106,7106,8108,0
index reálnej mzdy104,2104,1104,2104,5

Zdroj: ŠÚ SR
index rovnaké obdobie minulého roku = 100; index reálnej mzdy = podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien