Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Čo je to investičný certifikát?

Z hľadiska právnej štruktúry sú investičné certifikáty, ktoré majú podľa zákona o podnikaní na kapitálovom trhu charakteristiku investičných cenných papierov alebo investičných cenných papierov a derivátov.

Certifikáty sú vhodné nielen pre doplnok a lepšiu diverzifikáciu investičného portfólia, ale môžu sa stať základným investičným inštrumentom pre dlhodobé úspešné investičné stratégie. Väčšina druhov certifikátu je totiž menej riziková ako jednotlivé akcie, neporovnateľne lacnejšie a transparentnejšie ako investičné fondy. Aktívne obchodujúcim investorom ponúkajú certifikáty možnosť využívať krátkodobých a strednodobých pohybov a trendov na burzových trhoch. Poďme sa však pozrieť bližšie na jednotlivé výhody týchto investičných inštrumentov. 

Jednoduchosť – nákupom iba jedného cenného papiera sa môže investor podieľať na hodnotovom vývoji akciových indexov, komplexne preniesť do svojho portfólia profesionálne investičné stratégie alebo špekulovať na vývoj perspektívnych odborov.

Transparentnosť – na rozdiel od fondov, investor vie pri certifikátoch okrem nákupnej ceny vždy aj jednotlivé akcie a ich zastúpenie. Informácie o aktuálnej hodnote príslušného certifikátu získa investor veľmi ľahko a zistená hodnota sa tak dá vždy prekontrolovať.

Likvidita – certifikáty sú vždy obchodovateľné buď na burze alebo v mimoburzovom obchodovaní priamo s emitentom. Emisné banky sa zaväzujú priebežne stanovovať nákupné a predajné kurzy.

Univerzálnosť – nezáleží na vašom postoji k riziku, t. j. či ste konzervatívne alebo skôr špekulatívne orientovaný investor, svoj certifikát si môže nájsť každý.

Prispôsobivosť – certifikáty sú spravidla ponúkané v cenách, ktoré väčšinou prekračujú hranicu 100 EUR. Sú teda vhodné aj pre malých investorov disponujúcich menším finančným obnosom.

Priaznivé náklady – žiadne vstupné poplatky v mnohých percentách, žiadne vysoké manažérske poplatky. Na rozdiel od investičných fondov sú certifikáty spravidla ponúkané za cenu, ktorá sa takmer presne zhoduje so svojou vnútornou hodnotou.

Daňová optimalizácia – po uplynutí šesťmesačnej špekulačnej doby sú kurzové zisky z certifikátov oslobodené od daní.


Certifikáty

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK
Reklama
Reklama
Reklama