Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Riziko vs. výnos vs. likvidita

Ak stojí investor pred otázkou, do ktorého aktíva investovať svoje voľné finančné zdroje, mal by vždy vziať do úvahy základné navzájom poprepletané faktory, ktorými sú výnos, riziko a likvidita daného aktíva. Hovoríme o tzv. magickom trojuholníku. Magickosť trojuholníku spočíva v tom, že za snahou o dosiahnutí najlepšieho výsledku na jednom jeho vrchole zaplatíme stratou na inom. Nie je možné dosiahnuť najlepších výsledkov na všetkých troch vrcholoch súčasne.
investicny_trojuholnik.jpg

Očakávaná miera výnosu

Jedným z najdôležitejších kritérií ovplyvňujúcich rozhodovanie investora, či príslušné aktívum kúpiť alebo nie, je budúci výnos, resp. očakávaná výnosnosť.

Výnosom sa rozumie súhrn všetkých budúcich príjmov a dôchodkov, ktoré sa dajú z danej investície získať. Môžeme do nej zahrnúť nielen rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou aktíva, ale tiež aj úroky, dividendy, nájomné atď. Jeho výšku ovplyvňuje mnoho faktorov.

 • Výnos vs. riziko a likvidita
  • Výnosnosť tiež úzko súvisí s rizikovosťou a likviditou daného aktíva a platia nasledujúce väzby:
   • s rastúcou výnosnosťou aktíva rastie aj jeho rizikovosť a klesá likvidita
   • čím je likvidita aktíva vyššia, tým je menej rizikové a tým klesá aj jeho výnosnosť.

Investičné riziko

Riziko = stupeň neistoty spojený s očakávaným (budúcim) výnosom.

Existencia rizika teda predstavuje pre investora určitú neistotu, že skutočný výnos bude v budúcnosti odlišný od očakávaného, tj. dôjde k odchýlke od očakávania. Takouto odchýlkou môže byť pokles celkovej hodnoty investície, respektíve nižší ako očakávaný výnos. Avšak odchýlka môže pôsobiť aj v opačnom smere a realizovaný výnos môže byť lepší ako pôvodné očakávanie.

Každý investor vníma riziko inak a zaujme k nemu iný postoj:

 • averzia k riziku,
 • neutrálny postoj,
 • sklon k riziku.

Každý by si mal stanoviť maximálnu mieru rizika, ktorá je pre neho únosná, a ktorú je ochotný podstúpiť.

Za najmenej rizikovú (bezrizikovú) investíciu sú považované štátne dlhopisy (napr. pokladničné poukážky vydávané centrálnou bankou. Tu si môže byť istí, že o svoju investíciu nepríde, okrem hypotetickej možnosti štátneho bankrotu.

Likvidita investičných nástrojov

Likvidita = schopnosť, resp. rýchlosť s akou sa dá príslušné aktívum v   prípade potreby premeniť bez veľkých strát na hotové peniaze.

Niektoré aktíva majú likviditu stanovenú zmluvnými podmienkami (dobou uloženia v termínovaných vkladoch, výpovednou lehotou pri vkladných knižkách, atď.), ale vo väčšine prípadoch je stupeň likvidity daného aktíva spravidla determinovaný dopytom a ponukou po ňom. Medzi najlikvidnejšie aktíva môžeme zaradiť napr. akcie, ktoré nie je problém premeniť bez väčších strát na akciovom trhu na hotovosť. Naopak na druhej strane rebríčka likvidnosti nájdeme napr. nehnuteľnosti.  V niektorých prípadoch sa môžu určité nehnuteľnosti stať nespeňažiteľné, t.j. majú minimálnu (takmer nulovú) likviditu. S rastúcou lukratívnosťou objektu či atraktivitou lokality rastie aj dopyt po nich, a tým aj ich likvidita.

Každý investor by mal vo svojom investičnom portfóliu držať aktíva s rozdielnou likviditou. Určitou časťou prostriedkov by si mal ponechať ako finančnú rezervu, a to buď v podobe hotových peňazí alebo vysoko likvidných aktív.


Než začnete

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK
Reklama
Reklama
Reklama