Odpisy majetku

Ako sa odpisuje majetok? Aká je hranica vstupnej ceny majetku pre odpisovanie?


Čo sú odpisy hmotného a nehmotného majetku

Čo sú odpisy hmotného a nehmotného majetku

Kedy sa majetok obstaraný na podnikanie odpisuje? Čo sú odpisy, ako sa odpisuje majetok?
 
Čo patrí medzi hmotný majetok?

Čo patrí medzi hmotný majetok?

Medzi hmotný majetok patrí majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technická funkcia je dlhšia ako jeden rok
 
Čo patrí medzi nehmotný majetok?

Čo patrí medzi nehmotný majetok?

Vstupná cena nehmotného majetku je vyššia ako 2 400 eur a jeho prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť je dlhšia ako jeden rok.
 
Postup pri odpisovaní hmotného majetku

Postup pri odpisovaní hmotného majetku

Zatriedenie do odpisovej skupiny, výber metódy odpisovania
 
Metóda rovnomerného odpisovania hmotného majetku

Metóda rovnomerného odpisovania hmotného majetku

Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.
 
Metóda zrýchleného odpisovania hmotného majetku

Metóda zrýchleného odpisovania hmotného majetku

Pri zrýchlenom odpisovaní sa odpisovým skupinám priraďujú koeficienty pre zrýchlené odpisovanie.
 
 
Reklama

POPISEK Uvažujete o podielovom fonde? Lepšou alternatívou je ETF

Stále väčšej popularite sa dnes tešia podielové fondy. Ide najmä o bankových klientov, ktorým bankoví úradníci odporučia fondy ako alternatívu k nič neprinášajúcim bankovým vkladom. Čo si o takejto forme investície myslíte?

POPISEK Rýchla SMS pôžička pre každého

Dostali ste sa s financiami na hranu? Potrebujete rýchlu peňažnú pomoc, no nemáte si od koho požičať?

 

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK