Paušálne výdavky 2010

Zákon umožňuje pri príjmoch z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, v niektorých prípadoch uplatniť paušálne výdavky. Kedy a ako si môžete z takýchto príjmov odpočítať paušálne výdavky sa dozviete v našej abecede.


Ako si uplatniť paušálne výdavky pri príjmoch z podnikania

Ako si uplatniť paušálne výdavky pri príjmoch z podnikania

Ak podnikáte a nemáte preukázateľné výdavky, môžete si príjmy znížiť o paušálne výdavky.
 
Ako si uplatniť paušálne výdavky pri príjmoch z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Ako si uplatniť paušálne výdavky pri príjmoch z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Aj v prípade, že dosiahne príjmy, ktoré nie sú ani živnosťou ani podnikaním, môžete si uplatniť paušálne výdavky
 
Paušálne výdavky 25 % - príležitostné príjmy

Paušálne výdavky 25 % - príležitostné príjmy

Kedy sa uplatňujú paušálne výdavky vo výške 25 % z príjmov?
 
Základ dane z príjmov pri paušálnych výdavkoch

Základ dane z príjmov pri paušálnych výdavkoch

Ako sa vypočíta základ dane z príjmov, keď daňovník uplatňuje paušálne výdavky?
 
 
Reklama

POPISEK CFD – investície do krízy

Rozdielové kontrakty (CFD – Contract for difference) predstavujú finančné deriváty, ide o zmluvu medzi emitentom (predávajúcim) a kupujúcim, kde sa strany zaväzujú zaplatiť rozdiel medzi aktuálnou hodnotou podkladového aktíva a hodnotou v okamihu, keď bol kontrakt otvorený.

POPISEK Rýchla SMS pôžička pre každého

Dostali ste sa s financiami na hranu? Potrebujete rýchlu peňažnú pomoc, no nemáte si od koho požičať?

 

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK