Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Dočasné vyradenie vozidla z cestnej prevádzky

Ak motorista plánuje svoje vozidlo dlhší čas nepoužívať, (napr. v zimnom období a i.) môže ho na istý čas vyradiť z cestnej premávky. Žiadosť o dočasné vyradenie sa podáva na obvodnom úrade. Správny poplatok  sa pohybuje od 5 - 350 € v závislosti od dĺžky doby vyradenia. Opätovné zaradenie do prevádzky je už bezplatné. Úrad vydá súhlas na dočasné odhlásenie z evidencie. Vyraďuje sa najskôr k začiatku nasledujúceho mesiaca.

S rozhodnutím úradu, štátnymi poznávacími značkami a osvedčením o evidencii vozidla je potrebné sa najneskôr do mesiaca dostaviť na okresný dopravný inšpektorát. Ten vydá vodičovi potvrdenie o ich uložení do depozitu.

Na zrušenie poistky treba do poisťovne priniesť fotokópie oboch dokladov a veľký technický preukaz.

Pred opätovným zaradením vozidla do prevádzky si treba na inšpektoráte bezplatne vyzdvihnúť značky a malý technický preukaz.

Potrebné doklady k žiadosti pre okresný úrad:

  • preukaz totožnosti
  • veľký technický preukaz
  • doklad o zaplatení poistného, tzv. bielu kartu
  • platný doklad o technickej kontrole a spôsobilosti vozidla na premávku

Náležitosti pre poisťovňu:

  • veľký technický preukaz
  • fotokópiu rozhodnutia o vyradení z okresného úradu a o uložení značiek a preukazu na dopravnom inšpektoráte

Povinné zmluvné poistenie

Reklama
Reklama

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK
Reklama