Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Užitočné Zákony na stiahnutie 2017

Prinášame vám aktuálne znenia zákonov k dávkam a dôchodkom, k daniam a mzdám, k podnikaniu, ale aj k úverom, hypotékam a pôžičkám.

Názov Zákona Znenie zákona na stiahnutie

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

 • upravuje pracovnoprávne vzťahy predovšetkým medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • Kľúčové témy Zákonníka práce:
  • náležitosti pracovnej zmluvy, dovolenka a pracovný čas, mzda a priemerný zárobok, prekážky v práci, bezpečenosť a ochrana zdravia pri práci, stravovanie zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odbory
Zákonník práce na stiahnutie

Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník

 • upravuje občianskoprávne vzťahy, teda vzťahy medzi občanmi
 • Kľúčové témy Občianskeho zákonníka:
  • zákonné zastúpenie, osobné vlastníctvo, dedičské právo, spotrebiteľské zmluvy, premlčacia doba, vlastnícke právo, spoluvlastníctvo, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie,  kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva
Občiansky zákonník na stiahnutie

Zákon č. 513/1991 Z. z.Obchodný zákonník

 • upravuje obchodné vzťahy medzi podnikateľmi a súvisiace s podnikaním
 • Kľúčové témy Obchodného zákonníka:
  • akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, obchodné meno, základné imanie, klamlivé označenie tovaru, hospodárska súťaž, vady tovaru, ručenie, banková záruka a pod.
Obchodný zákonník na stiahnutie

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 • upravuje daň z príjmu fyzických a právnických osôb; zamestnancov, podnikateľov a živnostníkov, prenajímateľov a ďalších
 • Kľúčové témy zákona o dani z príjmov:
  • príjem zo živnosti, príjem zo závislej činnosti, zrážková daň, daň z príjmu, sadzba dane, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku, daňový bonus, základ dane
Zákon o dani z príjmov na stiahnutie

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon o miestnych daniach na stiahnutie

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Zákon o sociálnom poistení na stiahnutie

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

Zákon o zdravotnom poistení na stiahnutie

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 455/1991 Živnostenský zákon

Živnostenský zákon na stiahnutie

Zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov

Zákon o ochrane vkladov na stiahnutie

Zákon č. 129/2100 Z.z. o spotrebiteľských úveroch

Zákon o spotrebiteľských úveroch na stiahnutie

Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom

Zákon o dohľade nad finančným trhom na stiahnutie

Zákon č. 310/1992 Z.z. o stavebnom sporení

Zákon o stavebnom sporeni na stiahnutie

Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení

Zákon o ochrane vkladov na stiahnutie

Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

Zákon o spotrebiteľských úveroch na stiahnutie

Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení...

Zákon o dohľade nad finančným trhom na stiahnutie

Zákon č. 566/2001 Z.z.o cenných papieroch

Zákon o stavebnom sporeni na stiahnutie

Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní

 • upravuje činnosť finančných sprostredkovateľov, poradcov a finančných agentov
 • Kľúčové témy zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve:
  • register finančných poradcov a agentov, pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom, odborná spôsobilosť, konflikt záujmov, zodpovednosť za škodu spôsobenú poradenstvom, dohľad 
Zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve na stiahnutie

Posledná aktualizácia zákonov prebehla  v marci 2017

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálna problematika

formuláre na stiahnutie

Formuláre a tlačivá k daňovému priznaniu

Hľadáte priznanie k dani z príjmov, či iným daniam? Stiahnite si daňové priznania.
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 

Aktuálne články Finance.sk

Materské čaká ďalšie zvýšenie! Už v máji.

30.03.2017

Mamičky v očakávaní, zbystrite! Vyplácanie materského čaká  v máji pozitívna zmena, a to už druhá v tomto roku. 

Poukážky na zelenú energiu sa budú rozdávať každý mesiac

30.03.2017

Plánujete požiadať Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru o poukážku na tzv. zelené zariadenie? Od apríla sa bude táto podpora rozdávať s menším objemom, no pravidelne.

Pri poistení zabúdame na kritické a duševné poruchy. Ako to napraviť?

29.03.2017

Životnou poistkou si množstvo Slovákov kryje následky úrazu. Ten však zďaleka nie je najčastejšou príčinou invalidity a smrti!

Čo prinesie zatvorenie obchodov cez sviatky

29.03.2017

Celkovo by mali byť na Slovensku po novom zatvorené obchody 15,5 dňa v roku. Pozreli sme sa na to, čo všetko prinesie novela zákona ustanovujúca zatvorenie obchodov počas sviatkov.
Reklama