Ako štát podporuje študentov: sociálne štipendium pre študentov vysokých škôl

12.09.2016 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ste študentom vysokej školy na Slovensku? Alebo sa na štúdium ešte len pripravujete? Pozrite si, ako sa môžete uchádzať o sociálne štipendium, resp. podporu od štátu k vášmu štúdiu.


Sociálne štipendium poskytuje štát študentom denného štúdia I. a II. stupňa štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole so sídlom na Slovensku. Podmienky určuje ministerstvo školstva a sú rovnaké na všetkých vysokých školách.

Sociálne štipendium je teda vyplácané študentom vysokých škôl, ktorí pochádzajú z menej majetných rodín alebo ich príjem k životnému minimu. Vysoké školy môžu udeliť štipendium aj z vlastných finančných zdrojov, ale aj tie spadajú pod výdavky verejnej správy.

Posudzuje sa študent aj rodičia

Výška sociálneho štipendia teda závisí aj od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí su posudzovaní spoločne so študentom. Posudzuje sa vždy aktálna situácia v čase podania žiadosti. Ak je štipendium priznané, vypláca sa v mesačných čiastkach od mesiaca v ktorom bola žiadosť podaná. Spätné vyplatenie štipendia nie je možné.

Sociálne štipendium v číslach

  • Minimálna výška štipendia je 10 eur
  • Škola je vzdialená od miesta trvalého bydliska menej než 30 km, maximálne 230 eur
  • Škola je vzdialená od miesta trvalého bydliska viac než 30 km, maximálne 275 eur

Nárok na sociálne štipendium majú študenti, ktorí splnia tieto podmienky

Sociálne štipendium možno získať len v prípade, že študent je študentom prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia DENNOU formou na škole so sídlom na Slovensku. Priznanie štipendia nie je vekovo ohraničené, možno ho získať aj po uplynutí veku 26 rokov.

Študent nemá vysokoškolský titul. Ak študento dosiahol vysokoškolské vzdelanie v práve študovanom stupni štúdiu, už nemá nárok na štipendium v uvedenom roku. Ak teda študent získa štipendium v prvom stupni štúdiu a získal titul Bc., najbližšie môže o štipendium požiadať až počas štúdia na druhom stupni. Študent ktorý získa titul v druhom stupni, už celkovo stratil nárok na získanie štipendia.

Štipendium možno získať iba v prípade, že študent neprekročí štandardnú dĺžku štúdia - napríklad štúdium na prvom stupni neprekročí tri roky. Upozornenie: prekročenie štandardnej dĺžky štúdia pre účely sociálneho štipendia sa počíta úplne inak ako pre účely platenia školného.

Sociálne štipendium je podmienené trvalým pobytom na Slovensku, štátne občianstvo môže mať študent pokojne aj maďarské, alebo iné.

Sociálne štipendium môže byť priznané iba tým študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Suma životného minima sa už tretí rok po sebe nemení. Od 1.júla 2016 zostáva v rovnakej výške v akej bola nastavená v roku 2013. Prvá plnoletá osoba - 198,09 eur/mesačne, ďalšia plnoletá osoba - 138,19 eur/mesačne, nezaopatrené dieťa alebo neplnoleté dieťa - 90,42 eur/mesačne. Posudzovať sa môžu rodičia študenta, súrodenci, manžel, príp. vlastné deti. Rodič sa neposudzuje len v prípade, že súd určil vyživovaciu povinnosť voči študentovi ešte pred prvým nástupom na vysokú školu

Písomnú žiadosť o sociálne štipendium je potrebné podať u študijného referenta na fakulte študenta. Žiadosť možno podať kedykoľvek počas akademického roka, od septembra až do júna. Zložitosť postupu závisí od dokladov, ktoré si študijný referent vypýta. Pri každom prípade sa postupuje individuálne, preto nemožno presne povedať, aké doklady bude študent pri posudzovaní potrebovať.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.