Rebríček najlepších škôl na Slovensku podľa INEKO

23.09.2016 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi všetkých možností? Alebo máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov? Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aktualizoval rebríček najlepších škôl na území Slovenska. Môže vám pomôcť napríklad aj pri výbere správnej školy pre vašu ratolesť.


Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil nový rebríček desiatich najlepších základných a stredných škôl za uplynulý rok. Analytici ho vylepšili a pozreli sa na viaceré údaje, ktoré vypovedajú o výsledkoch žiakov.

Z najnovších hodnotení vyplýva, že najlepšia dopadla táto trojica: Základná škola na Krosnianskej ul. v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej 2 a košické Gymnázium na Poštovej.

Novinkou v kritériách rebríčka INEKO je tzv. pridaná hodnota. "Vypovedá o tom, ako sa za štyri roky (počas štúdia na SŠ) v priemere zlepšili výsledky absolventov školy v predmete slovenský jazyk oproti očakávaniu," vysvetľuje spolupracovník INEKO Matej Tunega. INEKO doplnilo výsledky žiakov základných škôl v Testovaní 5 za všetky predmety - slovenský jazyk, maďarský jazyk a matematika. Pri stredných školách doplnili údaje o pridanej hodnote.

Desať stredných odborných škôl a desať gymnázií s najvyššou pridanou hodnotou

460t

461t

Údaje o pridanej hodnote majú potenciál byť dosial najlepšími dátami, ktoré sú dostupné o slovenských školách, keďže nemerajú iba výsledky žiakov, ale to, ako sa dokázali žiaci na jednotlivých školách posunúť oproti ich počiatočnej úrovni. "Pridaná hodnota dokáže oceniť školy, ktoré mali na štarte slabších žiakov, no dokázali ich počas štúdia významne posunúť, na rozdiel napr. od škôl, ktoré pracovali s už na vstupe veľmi šikovnými žiakmi, ktorých výsledky v maturite však boli napokon iba priemerné - v takom prípade pridaná hodnota školy môže byť záporná," píše sa v blogu INEKO.

Desať najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii základné školy

459t

V prípade základných škôl sa v hodnotení odrážajú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %).

Desať najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii stredných odborných škôl a gymnázií

457t

458t

V hodnotení stredných odborných škôl patrí prvenstvo Obchodnej akadémii v Trnave, Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove Obchodnej akadémii v Trenčíne.

Trojicu najlepších gymnázií na Slovensku otvára Gymnázium na Poštovej ulici v Košiciach, nasleduje Gymnázium Jána Hronca v Bratislave a napokon Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici, v Bratislave.

Pri posudzovaní kreditu sa berú do úvahy najmä písomné maturity (40%), no najväčšiu vypovedaciu hodnotu (50%) má pre analytikov to, či sa študenti aj uplatňujú na regionálnej úrovni. Do istej miery do výsledkov vstupujú aj individuálne výsledky. Pri gymnáziach sa výsledky posudzujú hlbšie, do úvahy sa berú údaje z obdobia 4 rokov.

Máte záujem vidieť kompletné výsledky? Pozrite si ich priamo na stránke INEKO.

Zdroj: INEKOPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo