Ako vyzerajú dôchodky v susedných krajinách Európskej únie

28.10.2016 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ako si žijú slovenskí dôchodcovia v porovnaní s dôchodcami v ostatných krajinách Európskej únie? Zisťovali sme, v ktorých krajinách sa "oplatí" prestať pracovať a užívať si penziu.


Každá krajina Európskej únie má svoj vlastný dôchodkový systém. Zákonný vek odchodu do dôchodku sa v jednotlivých krajinách líši. V krajine, v ktorej v súčasnosti žijete (alebo ste naposledy pracovali), môžete dostávať dôchodok len po dosiahnutí dôchodkového veku platného v danej krajine. Ak ste získali nárok na dôchodok aj v iných krajinách, príslušné časti vášho dôchodku vám tieto krajiny začnú vyplácať až po dosiahnutí dôchodkového veku platného v týchto krajinách.

Preto je dobré poznať pravidlá vo všetkých krajinách, v ktorých ste pracovali. Ak totiž jeden dôchodok začnete poberať skôr, môže to mať vplyv na celkovú výšku vášho dôchodkového príjmu.

Keď pracujete v niektorej z krajín EÚ, musíte v nej platiť dôchodkové odvody. V starobe tak budete dostávať dôchodok z každej členskej krajiny, v ktorej ste pracovali a teda odvádzali dôchodkové odvody minimálne 1 rok.

Váš dôchodok z každej členskej krajiny sa vypočíta podľa zákonov platných v danej krajine a pri výpočte sa bude brať do úvahy, ako dlho ste v danej krajine pracovali a teda ako dlho ste odvádzali dôchodkové odvody.

Váš starobný dôchodok z členskej krajiny vám bude vyplácaný po dovŕšení zákonom danej krajiny stanoveného veku na odchod do dôchodku. To samozrejme platí aj o krajinách, ktoré nie sú v Európskej únii.

Kedy sa odchádza do dôchodku

Podľa informácii spoločnosti INEKO je vo väčšine krajín OECD zákonný vek odchodu do dôchodku vo verejných dôchodkových systémoch 65 rokov. Výnimkou je Francúzsko, kde je to 60 rokov a Nórsko a Južná Kórea, kde je to 67 rokov. V roku 2000 začali hranicu odchodu do dôchodku posúvať aj v USA, postupne by mala do roku 2022 dosiahnuť 67 rokov.

V ktorých okolitých štátoch únie sú najvyššie dôchodky

Podľa údajov dostupných z jednotlivých ministerstiev a štatistických údajov Eurostat vyplýva, že prekvapujúcimi víťazmi Česi, Slováci a Maďari. Nie je to výškou dôchodku, ale porovnaním dôchodku s hrubým platom - v týchto prípadoch totiž vychádza najmenší rozdiel. Pokiaľ ale ide o samotnú výšku dôchodku, slovenskí dôchodcovia môžu tým ostatným len ticho závidieť.

 Porovnanie okolitých krajín EÚ  dôchodok  hrubá mzda
 Česká republika  400 eur 909 eur 
 Maďarsko  332 eur 818 eur 
 Nemecko  775 eur 3 449 eur 
 Poľsko  202 eur 775 eur 
 Rakúsko  1 132 eur 3 070 eur 
 Slovensko  415 eur 890 eur 

Ako uvádza TASR, vo viacerých európskych krajinách dôchodky, podobne ako iné príjmy, podliehajú daniam a odvodom. Kým dôchodca na Slovensku dostane svoj dôchodok v hotovosti alebo na účet v plnej sume, v krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko sú síce ich sumy vyššie, znižujú ich však dane či odvody. V Nemecku sa napríklad z dôchodkov odvádza zdravotné poistenie, ako aj tzv. príspevok na starostlivosť. Napríklad aj v susednom Rakúsku sa zdôchodku platí zdravotné poistenie vo výške 5,1 % a je tiež zdanený daňou z príjmu - tá je v Rakúsku progresívna. Dôchodky sú vo Švajčiarsku zdaňované, nie však jednotne, spôsob je rôzny podľa jednotlivých kantónov.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 3 krát 5 0.5