Čo by ste mali vedieť o úrazovom poistení?

18.10.2016 | Ľubica Florková, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Užívate si aktívne svoj voľný čas? Máte radi adrenalínové športy? Alebo je vaše dieťa „živé striebro“? Úraz na nás striehne na každom kroku. Hlavne vtedy, keď ho očakávame najmenej. 


Čo by ste mali vedieť o úrazovom poistení? Pozrime sa teda na špecifiká, aby sme sa v tom lepšie zorientovali.

Z akých poistení  sa pri úraze vypláca

Do úrazového poistenia spadajú štyri hlavné okruhy:

  • smrť následkom úrazu,
  • trvalé následky s/bez progresie, 
  • denné odškodné/nevyhnutná doba liečenia a odškodné za pobyt v nemocnici z dôvodu úrazu, 
  • invalidita následkom úrazu.

Smrť následkom úrazu

Ak klient zomrie následkom úrazu, poisťovňa vypláca dohodnutú sumu oprávnenej osobe. Niektoré poisťovne majú dokonca v podmienkach, že oprávnenej osobe budú vyplatené peniaze, ak úraz stal 3 roky dozadu, teda napr. ak klient ostal v kóme, a neskôr jej podľahol.

Smrť pri dopravnej nehode je takisto úraz, teda účastník dopravnej nehody – aj šofér, motorkár, chodec – v niektorých prípadoch rodinní príslušníci dostávajú dvojnásobok sumy.

Trvalé následky s alebo bez progresie

Pri tomto poistení klient určuje sumu, z ktorej sa percentuálne vypočítava podľa percentuálneho poškodenia tela, koľko peňazí mu bude vyplatené. Spadajú tu všetky následky, ktoré už majú nezvratný charakter, teda poškodenia, ktoré sa už nenavrátia do pôvodného stavu. Napríklad jazvy, poškodenia končatín, tváre, poškodenie funkcie končatiny/časti tela a pod.

Uvedomte si výšku sumy, z ktorej sa plnenie vypočítava. Aj keď zdanlivo 10 000.- EUR sa javí ako slušná suma, vyplácajú sa vám percentá z tej sumy. Napríklad úrazom vybitý zub je ohodnotený v tabuľkách od 1%, teda v tomto prípade by ste dostali 100,-EUR. Viete koľko zaplatíte u zubára za nový zub? Aby sa vám nestalo, že v konečnom dôsledku dostanete len nejakú „almužnu“ a nie sumu, ktorú budete potrebovať na to, aby ste sa čo najskôr navrátili do stavu pred úrazom. Tieto percentá pri jednotlivých trvalých následkoch určujú všeobecné poistné podmienky, ktoré má každá poisťovňa iné. Má ich presne vypísané. 

Pri tomto poistení si môžeme zvoliť variant s progresiou alebo bez progresie. Medzi jednotlivými poisťovňami je to veľmi podobné.

Pri následkoch do 30% poškodenia je vyplácaná suma zhodná. Avšak ak si zvolíte variant s progresiou, pri trvalých následkoch nad 30% dostáva klient sumu už 40% z určenej sumy. Vyplácané percentá sumy rastú podľa percent poškodenia, najviac však na 500%. Napríklad najhoršia situácia, kedy klientovi je vyplácaných 500% zo sumy, je ochrnutie/znehybnenie všetkých štyroch končatín – spôsobené úrazom nie chorobou.

Poistenie trvalých následkov bez progresie v niektorých poisťovňach ponúka aj tzv. dôchodok, napríklad, pokiaľ trvalé následky dosiahli 80% . Určená suma (od 500 eur) je klientovi vyplácaná každý rok až kým zmluva nezanikne. 

Poistenie denného odškodného/ čas nevyhnutného liečenia

Každá poisťovňa má na to svoj výraz, no v podstate ide o to, koľko eur dostávate za každý deň liečenia vášho úrazu. Pokiaľ klientovi jeho úraz neprekáža pri praci, klient nemusí byť PN. Napríklad, ak máte zlomenú nohu a vaša práca je prevažne na počítači, môžete ju vykonávať. Dôležité je, aby ste dodržiavali pokyny lekára.

Niektoré poisťovne preplácajú úraz už od prvého dňa, niektoré od 4. a niektoré dokonca až od 14.dňa. Niektoré poisťovne nepreplácajú „drobné úrazy“, teda podvrtnutia/vyvrtnutia, drobné rezné rany. Venujte tomuto poisteniu väčšiu pozornosť.

Tu sa totiž najčastejšie stáva, že klient nedostane peniaze, pretože úraz bol malý, málo dní riešený, a klientovi je odmietnuté plnenie z dôvodu nesplnenia podmienky na vyplatenie. Najčastejšia reakcia je, že chcete zrušiť zmluvu. Zrušením by ste síce o peniaze neprišli, pretože to nie je sporenie, no prídete k úrazu, a na ten sa vám už žiadne následné problémy nebudú kryté.

Pobyt v nemocnici z dôvodu úrazu

Je to podobné ako aj poistenie denného odškodného, len je spojené s pobytom v nemocnici. Niektoré úrazy, tie ťažšie úrazy, si vyžadujú hospitalizáciu, buď z dôvodu čakajúcich operácii, či sledovania, a pod. U väčšiny poisťovní je platené v tomto prípade suma za pobyt v nemocnici a aj denné odškodné. Niektoré poisťovne platia už po 1.polnoci, niektoré až po 3. polnoci.

Invalidita spôsobená úrazom

Niektoré úrazy sú natoľko vážne, že je v podstate nemožné vrátiť sa do stavu pred úrazom. Poškodenie spôsobilo pracovnú neschopnosť – čiastočnú alebo plnú. Akonáhle vás Sociálna poisťovňa uzná invalidným čiastočným nad 40%, poisťovňa vypláca určenú sumu, alebo ročný dôchodok. Tak ako to má vo svojich zmluvných podmienkach. Nemýľte si to s dôchodkom od Sociálnej poisťovne.

Koľko stojí úrazové poistenie?

Jeho cenu nemožno presne vyšpecifikovať, pretože poisťovne sa na každého človeka pozerajú osobitne. Úrazové poistenie môžete uzavrieť svojmu dieťaťu od narodenia, dospelej osoby či staršej. V závislosti od veku rastie aj cena. Sú tu tri skupiny ľudí – dieťa, mladý – produktívny človek a senior. Vekové hranice jednotlivých skupín sa navzájom prelínajú. Napríklad 17-ročnému klientovi je možné urobiť detskú poistku ale aj poistku pre mladých.

Pri detskej poistke, ktorá je pre klientov od 0 do 26 rokov, bude úrazové poistenie drahšie, ako keby si klient zvolil úrazové poistenie pre mladých. Mladý človek je chápaný vo veku od 15.roku. Teda čím mladší človek danej vekovej skupiny, tým lacnejšia poistka. Prečo? Pretože je menšie riziko úrazu, pretože nemá diagnostikovaný žiadny úraz/chorobu.

Väčšina ľudí sa delí na rizikové skupiny 1. a 2. V prvej skupine sú napríklad matky na materskej, študent, administratívny pracovník, či ekonóm. V druhej rizikovej skupine nájdete ľudí, ktorým hrozí väčšie riziko úrazu, napríklad stavbár, šofér z povolania...

Samostatná skupina je skupina ľudí, ktorým medzi záľuby patrí adrenalín, napríklad parašutizmus, bojové umenia. Nebezpečné a rizikové športy ale aj pracovné prostredia – ako napríklad robotník v lese. Títo ľudia majú zväčša drahšiu poistku.

Iba jediná poisťovňa na Slovensku hradí úraz motorkárom. A kto je motorkár? Každý, kto riadi motorku, bez ohľadu na to, či 1.krát alebo pravidelne.

Pri zrušení zmluvy prichádzate o stratený čas v poisťovni, ktorá vám zabezpečovala krytie. Sťažovať sa, že vás poisťovňa oklamala, sa vám neoplatí, pretože vašou povinnosťou je prečítať si tie podmienky. No čím lacnejšie poistenie, tým je tam viac tých bodov, kedy peniaze nedostanete. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.