Zelená energia pre domácnosti – ako ju získať a čo sa najviac oplatí

25.10.2016 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Obnoviteľné zdroje majú svoje výhody, aj svoje obmedzenia. Rozhodujete sa, ktoré z tzv. zelených zariadení na energiu pre domácnosť potrebujete? Pomôžeme vám zorientovať sa.


Klimatické zmeny našej planéty, rastúca cena ropy či zemného plynu, ale aj míňajúce sa zásoby vás už možno prinútili zamyslieť sa nad tým, či by nestálo za to zmeniť pohľad na energie v domácnosti a skúsiť využiť niektorý z prírodných resp. ekologických zdrojov energie.

Zelená domácnostiam

A možno o tom neviete, ale slovenské domácnosti, ktoré sa nachádzajú v rodinných či bytových domoch sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Celý projekt je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Momentálne projekt ukončil už svoju tretiu fázu.

Ktoré zariadenie sú podporované dotáciou

Malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny

Zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

 • slnečné kolektory
 • kotly na biomasu
 • tepelné čerpadlá

Fotovoltické panely

Zelená domácnostiam umožňuje domácnostiam získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožňuje premeniť slnečnú energiu na elektrinu.

 • 1 200 eur na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny
 • 1 200 eur a 900 eur na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 eur na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.

Slnečné kolektory

Zelená domácnostiam umožňuje získať podporu na inštaláciu slnečných tepelných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania.

Sadzba pri slnečných kolektorov pre rodinný dom je 500 eur/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 eur na inštaláciu.

Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je:

 • 450 eur/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW
 • 9 000 eur a 350 eur/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW

Tepelné čerpadlá:

Zelená domácnostiam, umožňuje získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré slúžia predovšetkým na vykurovanie.

Sadzba pri tepelných čerpadlách je 370 eur na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 eur na inštaláciu tepelného čerpadla.

Kotly na biomasu

Zelená domácnostiam umožňuje získať podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v domácnosti. Týka sa to kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovania kusového dreva.

Sadzby pre kotly na biomasu sú takéto:

 • pre rodinný dom je 100 eur/kW výkonu kotla, maximálna výška podpory je 1 500 eur;
 • pre bytový dom je 50 eur/kW výkonu kotla

Veterné turbíny

Zelená domácnostiam plánuje podporiť aj inštaláciu malých veterných turbín, určených na výrobu elektriny. Reálnemu využívaniu týchto zariadení však na Slovensku momentálne bránia viaceré prekážky. Dôvodom je slabá ponuka, ale aj nízky záujem zo strany domácností.

Krok za krokom: Ako získať podporu na zariadenia zelenej energie

1. Zoznámte sa s pomienkami podpory

2. Overte si, aký zdroj obnoviteľnej energie je pre vašu domácnosť vhodný

3. Zvoľte si zhotoviteľa a zariadenie

4. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom

5. Požiadajte o vydanie poukážky

6. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) Vám zašle zmluvu s poukážkou

7. Zhotoviteľ sfinalizuje inštaláciu

8. Zhotoviteľovi musíte odovzdať všetky potrebné dokumenty

9. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky

10. SIEA overí korektnosť výdavkov, určí výšku skutočne vynaložených nákladov a následne preplatí zhotoviteľovi poukážku

Rozsiahlejšie informácie nájdete na oficiálnej stránke projektu Zelená domácnostiam.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoh