Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia pri poistení domácnosti

Finance.sk

Domov je to najdôležitejšie miesto pre život. Preto chrániť ho adekvátnym spôsobom nepochybne je povinnosťou každého vlastníka nehnuteľnosti. Ako sa ale vyvarovať chybám a nástraham pri poistení domácnosti?

 
Reklama

Krádež majetku, prasknuté potrubie, či živelná pohroma. Katastrofa môže mať rôzne podoby a preto je dobré zvážiť, čo všetko vám môže hroziť v mieste, kde aktuálne bývate. Síce sa im mnohokrát nemožno vyhnúť, no možno si zabezpečiť solídnu ochranu v podobe finančnej kompenzácie za ujmu na majetku.

Poistenie takéhoto nehnuteľného majetku možno možno rozdeliť do troch základných poistení. Poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti a poistenie za škodu. Každý z nich slúži na iný účel, takže aký je vlastne medzi nimi rozdiel?

Poistenie nehnuteľnosti

Tento typ poistenia nehnuteľnosti ochráni váš majetok pred živelnou pohromou, vandalizmom, vlámaním sa do bytu či domu, pádom predmetov, vytopením vodou či dokonca počíta aj s tým, že by do vášho obydlia mohlo naraziť napríklad aj motorové vozidlo. V tomto type poistenie si teda možno poistiť dvere, okná, podlahu, ale aj vedľajšie stavby ako garáž, bazén či záhradnú kuchyňu.

Poistenie domácnosti

Toto poistenie je špecifické tým, že poisťuje len hnuteľné predmety, ktoré sú súčasťou vašej domácnosti. Elektronika, spotrebiče, veci osobnej potreby, atď.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Vytopili ste susedov? Tak buďte radi za poistenie zodpovednosti za škodu. Toto poistenie sa teda vzťahuje na škody spôsobené poisteným, alebo osobami žijúcimi s poisteným v spoločnej domácnosti, ktoré svojim konaním spôsobia ujmu na zdraví alebo majetku tretej osobe.

Základné rozdelenie by sme mali. V súčasnosti už viete všetky tri typy poistenia spojiť do jednej zmluvy a uzatvoriť priamo v jednej poisťovni. Čomu sa teda vyvarovať?

Poistnú zmluvu treba aktualizovať

Modelová situácia. Kúpite si starší byt a pri jeho nadobudnutí ho poistíte. Hneď ako sa doň nasťahujete začnete s rekonštrukciou a jeho zveľaďovaním, čím jeho hodnota na trhu rastie. Lenže Vaša zmluva je tým pádom čím viac neaktuálnejšia. Nezodpovedá totiž skutočnej hodnote bytu. Čo s tým? Zmluvu si aktualizujte každé 3 alebo 4 roky, aby ste sa vyhli prípadnému nevykrytiu škôd. Zároveň trh s poistením je veľmi dynamický a novou zmluvou môžete získať nové výhody.

Podpoistenie

Mnoho ľudí sa snaží výšku poistného stlačiť na minimum, čo je pochopiteľné, ak si musíte zadeliť každé euro. Lenže pri poistení bytu je práve tento faktor mnohokrát kľúčový. Ak totiž budete šetriť na úkor limitov plnenia, poistenie stráca na význame. Ak nastane fatálna udalosť v podobe požiaru alebo záplav, môžete prísť o značnú časť vášho majetku.

Podceňované poistné riziká

Riziká ako záplavy alebo požiar nie sú samozrejmosťou pri poistení vášho nehnuteľného majetku. Vždy dbajte na to, aby ste ich v zmluve mali, minimálne požiar môže vzniknúť na každom mieste, záplavy len za určitých okolností.

Nedostatočne zabezpečná nehnuteľnosť

Zmluva o poistení nehnuteľnosti sa dá podpísať aj na počkanie a v štandardných prípadoch si nevyžaduje prehliadku samotného bytu. Poriadne si ale pozrite, aké zabezpečenie domácnosti si vaša poistná zmluva vyžaduje. Ak ho totiž nedodržíte, poisťovňa vám nemusí preplatiť pri škode ani euro.

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama