Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Štátny príspevok na pohreb – ako ho získať

Finance.sk

Tzv. pohrebné alebo príspevok od štátu na pohreb je sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Aká je jej výška a ako možno takýto príspevok získať?

 
Reklama

V prípade štátneho príspevku na pohreb znie zákon nasledovne: V súvislosti s nárokom na kompenzáciu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého a po splnení podmienok nároku na príspevok na pohreb v zmysle platných právnych predpisov má oprávnená osoba právo požiadať o príspevok na pohreb na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého.

Kto môže získať štátny príspevok na pohreb

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba.

Za akých podmienok možno získa štátny príspevok na pohreb

  • zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
  • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
  • trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zosnulého.

Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.

Tlačivo žiadosti možno nájsť na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho možno vytlačiť stiahnutím z webstránky.

Výška sociálneho príspevku od štátu na pohreb

Príspevok na pohreb je v súčasnosti 79,67 eur. Túto sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky. Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roka odo dňa uplatnenia nároku na príspevok.

Ako prebieha vyplatenie príspevku

  • príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • vypláca sa najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná,
  • vypláca sa v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na účet v banke, ktorá má sídlo na Slovensku

Oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok na pohreb, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a jeho výplatu. Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.

Môžu vás prinútiť vrátiť príspevok?

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatil pohrebné neprávom, je povinná príspevok na pohreb vrátiť.

Nárok na vrátenie príspevku na pohreb vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roku odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku na pohreb.

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama