Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Daň za psa – koľko a kedy sa platí

Finance.sk

Daň za svojho štvornohého miláčika už nemusíte platiť do konca januára ako kedysi. Kedy a koľko treba platiť? Spravili sme prehľadný súhrn.

 
Reklama

Zákon o miestnych daniach udeľuje povinnosť majiteľom psov zaplatiť za chov svojho štvornohého miláčika. Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta.

Do januára nemusíte platiť, no prihlásiť áno

Už nie je potrebné platiť daň do konca januára, ale zaplatíte ju až na základe doručeného rozhodnutia s uvedenou splatnosťou. Zo zákona ale majiteľom neodpadla povinnosť prihlásiť psa do konca januára na príslušnom oddelení miestneho úradu. Táto povinnosť sa týka však len tých, ktorí doposiaľ za svojho miláčika daň ešte neplatili. Vznik daňovej povinnosti je držiteľ psa povinný oznámiť mestu do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti podaním priznania k dani za psa.

Na ktorých psov sa vzťahuje daň

Daň za psíka sa vzťahuje na zvieratá staršie ako 6 mesiacov, bez ohľadu na to, či je pes vo výchove fyzickej alebo právnickej osoby. Predmetom dane za psa ale nie je:

  • psík chovaný na vedecké účely a výskumné účely
  • psík umiestnený v útulku zvierat
  • psík so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Ako platiť daň za psa

Príslušná obec na základe podaného daňového priznania vyrubí daň, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť platenie dane v splátkach. Jednotlivé lehoty splatnosti splátok sú potom určené v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubuje.

Správca dane môže taktiež vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť, že daň do výšky 5 eur nebude vyrubovať ani vyberať.

V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Sankcie

V prípade, že si povinnosť podať riadene a včas daňové priznanie nesplníte, hrozí vám pokuta. Obec uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie však menej ako 5 eur a najviac 3 000 eur.

Daň za psíka v krajských mestách Slovenska 

 Krajské mesto  Daň za psíka v bytovom dome Daň za psíka v rodinnom dome  Daň za psíka v podnikateľských objektoch 
 Bratislava 10 - 67 € 5 - 50 € 0 - 400 €
 Trnava 33,19 €    9,95 €  49,79 €
 Nitra 50 €  7 € 7 € 
 Trenčín  30 € 12 € 12 € 
 Žilina 40 € 5 € 100 €
 Banská Bystrica  36 € 18 €
 Prešov  66 €  16 € 66 €
 Košice  40 €  10 € -

Sadzby dane v Bratislave podľa mestských častí

Mestská časť Bratislavy  Daň za psíka v bytovom dome Daň za psíka v rodinnom dome  Daň za psíka v podnikateľských objektoch 
 Čunovo 10 € 10 €  35 € 
 Devín 5,20 - 14 € 5,20 - 14 € 77,50 € 
 Devínska Nová Ves 42 € 7 €  93 € 
 Dúbravka 35 € 10 €  35 €
 Jarovce 10 € 10 € 10 €
 Karlova Ves 33,20 € 3,30 €  33,20 € 
Lamač  33 € 5 €  33 € 
 Nové Mesto 25 - 50 € 25 - 50 €  10 € 
 Petržalka 34 - 67 €  17 € 34 - 67 € 
 Podunajské Biskupice 40 € 10 €  50 € 
 Rača 40 € 10 € 20 € 
 Rusovce 15 €  15 € 15 € 
 Ružinov 40 € 16,60 € 40 € 
 Staré Mesto 20 - 40 € 40 € 400 € 
 Vajnory 25 € 10 € 65 € 
Vrakuňa  40 € 8,50 € 40 € 
 Záhorská Bystrica 20 - 30 € 10 - 15 € 35 € 

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama