Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Kedy má zamestnanec nárok na odstupné

Finance.sk

Kedy zamestnancovi firmy prináleží odstupné? Čo všetko musí obsahovať dohoda o ukončení pracovného pomeru?

 
Reklama

Odpracovali ste vo firme niekoľko rokov a dostali ste výpoveď? Máte alebo nemáte nárok na odstupné? Prinášame stručný prehľad.

Dohoda o ukončení práce

Ste zamestnancom a dostali ste do rúk výpoveď resp. dohodu o ukončení pracovného pomeru. Prvú náležitosť si zamestnávateľ splnil - dohoda o ukončení pracovného pomeru totiž musí byť uzatvorená písomne. Tak ako všetky dôležité dokumenty, aj dohoda o ukončení pracovného pomeru sa vyhotovouje v dvoch vydaniach - jedno si starostlivo uschovajte. Ak vám zamestnávateľ odmieta vydať jedno vydanie alebo ak sa chce dohodnúť ústne, porušuje Zákonník práce a môže byť pokutovaný zo strany Inšpektorátu práce.

Dôvod ukončenia pracovného pomeru

Dohodou môže byť pracovný pomer skončený z akéhokoľvek dôvodu. Tento dôvod môže ale nemusí byť uvedený dohode o skončení pracovného pomeru. Aj tu ale poznáme dve výnimky, kedy musí byť uvedený dôvod.

1. zamestnanec výslovne požiadal o uvedenie dôvodu skončenia pracovného pomeru

2. pracovný pomer končí z týchto dôvodov:

  • zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta pracoviska
  • zamestnanec sa stal nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách alebo o znížení stavu zamestnancov
  • zamestnanec nemôže ďalej vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov a súčasne predložil zdravotný posudok, ktorý tuto skutočnosť potvrdzuje

Pracovný pomer sa končí dňom uvedeným v dohode. Môže ísť o konkrétny dátum alebo deň začiatku určitej udalosti - napr. deň kedy zamestnanec nastúpi na materskú dovolenku.

Kedy má zamestnanec nárok na odstupné

Konkrétne podmienky odstupné upravuje Zákonník práce, konkrétne paragraf 76. Nárok na odstupné vzniká, keď pracovný pomer skončil z nasledovných dôvodov:

  • sídlo zamestnávateľa alebo pracovisko sa zrušilo alebo premiestnilo a zamestnanec nesúhlasí s touto zmenou
  • zamestnanec sa stane nadbytočným, napríklad pri organizačných zmenách
  • ak zamestnanec stratil spôsobilosť na výkon doterajšej práce (tu je potrebný lekársky posudok)
  • Skončenie pracovného pomeru výpoveďou 

Dĺžka trvania pracovného pomeru Nárok na odstupné  Výpovedná lehota, na ktorú má zamestnanec nárok 
Menej ako 1 rok  žiaden nárok  1 mesiac
Menej ako 2 roky  žiaden nárok  2 mesiace
Menej ako 5 rokov, no viac ako 2 roky  najmenej 1 mesačné odstupné  2 mesiace
Menej ako 10 rokov, no viac ako 5 rokov  najmenej 2 mesačné odstupné  3 mesiace
Menej ako 20 rokov, no viac ako 10 rokov  najmenej 3 mesačné odstupné  3 mesiace 
Viac ako 20 rokov  najmenej 4 mesačné odstupné  3 mesiace

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dĺžka trvania pracovného pomeru Nárok na odstupné Výpovedná lehota, na ktorú má zamestnanec nárok
 Menej ako 2 roky  1 mesačné odstupné bez nároku
 Menej ako 5 rokov, no viac ako 2 roky  2 mesačné odstupné bez nároku 
 Menej ako 10 rokov, no viac ako 5 rokov  3 mesačné odstupné bez nároku 
 Menej ako 20 rokov, no viac ako 10 rokov 4 mesačné odstupné bez nároku 
 Viac ako 20 rokov  5 mesačné odstupné bez nároku 

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou z iných dôvodov

Dĺžka trvania pracovného pomeru Nárok na odstupné Výpovedná lehota, na ktorú má zamestnanec nárok
 Menej ako 1 rok  nie je  1 mesiac
 Menej ako 2 roky  nie je 2 mesiace 
 Menej ako 5 rokov, no viac ako 2 roky  nie je 2 mesiace 
 Menej ako 10 rokov, no viac ako 5 rokov  nie je 2 mesiace 
 Menej ako 20 rokov, no viac ako 10 rokov  nie je 2 mesiace 
 Viac ako 20 rokov  nie je 2 mesiace 

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama