10 tipov ako prežiť Silvester bez úrazu

29.12.2017 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Silvestrovské oslavy sú často spojené s alkoholom a pyrotechnikou. Prinášame vám pár rád a tipov čo robiť, aby sa vaše sviatky neskončili katastrofou.  


Nový rok s úrazom

Prípravy na nový rok sú vždy spojené s rôznymi oslavami a svetelnými akciami. Pokiaľ si chcete vychutnať ohňostroj v plnej kráse a zdraví, je dôležité dodržiavať pokyny výrobcu, pretože následné popáleniny či dokonca straty končatín sú trvalým poškodením, ktoré nie je možné zvrátiť. Nezabúdajme aj na svoje zvieratá, pre ktoré je toto veľký šok, pričom sa môžu splašiť a spôsobiť škody nielen na majetku, ale aj inú ujmu.

Pár tipov ako sa vyvarovať úrazom

  • Neumiestňovať stoličky k oknám, alebo k nábytku, aby v prípade pádu zo stoličky nevznikol väčší úraz.
  • Dávať si pozor na umytú podlahu, či rozliatu vodu na dlážke, čo vedie k pošmyknutiu.
  • Pozor na schody, v rýchlosti sa môžeme pošmyknúť.
  • Nenechávať nápoje na okraji linky/stola, aby sa nerozliali na dlážku.
  • Pri manipulácií s hrncom alebo teplým plechom z rúry, používať vždy ochranné rukavice či chňapky.
  • Pády na zľadovatených cestách a chodníkoch – dávať si pozor na zľadovatené plochy, použiť vhodnú obuv a kráčať opatrne. Pridržiavať sa zábradlia a plotov, prípadne kráčať vo dvojici.
  • Pri manipulácii so svetlicami a pyrotechnikou dodržiavať postupy a odporúčanú vzdialenosť.
  • Ohňostroj nezapaľovať v blízkosti zápalných látok.
  • Nakupovať iba u overených obchodníkov.
  • Alkoholické nápoje požívať s mierou.

Nový rok 2018

Zdroj: shutterstock

Čo treba urobiť, keď nastane škoda?


Koho prvého kontaktovať a čo vlastne urobiť?

Bolo by vhodné mať v telefóne číslo svojho "poisťováka". Kontaktovať by ste ho mali v akomkoľvek prípade. On vás usmerní, čo máte robiť. Pri majetkovej škode si vyfoťte všetky škody a uchovajte fotky ako dôkaz.

1. Nevyhadzovať poškodené veci

Pri horiacom stromčeku oheň rýchlo uhasťte. Pri hasení treba dbať aj na vlastnú bezpečnosť. Poškodené veci hneď nevyhadzujte, ale odložťte si ich. Pri väčších škodách posiela poisťovňa  svojho zamestnanca, ktorý vyčísli hodnotu poškodených vecí a majetku.

Pri vytopení napríklad od vane, zväčša ostávajú nasiaknuté múry, či vykrútená podlaha, poškodený nábytok. Pri skrate v spotrebiči je postup podobný.

Malé opravy sú zväčša o dohode medzi poisťovňou a klientom. Ak vám opravár vyčísli opravu, na základe faktúry potom poisťovňa prepláca uhradenú sumu.

V prípade, že by bola oprava drahšia, než kúpa nového zariadenia, napíše opravár vyhlásenie, že je oprava nerentabilná. Vtedy poisťovňa zasiela klientovi sumu na zakúpenie nového. No v každom prípade poisťovňa môže poslať obhliadkára, aby zistil, či to naozaj tak bolo. Preto je vhodné poškodené veci hneď nevyhadzovať.

2. Poistenie zodpovednosti za škodu

Bývate v bytovke a vytopením svojho bytu ste poškodili svojich susedov? Nemusíte mať obavy z rozhádaných vzťahov a zničených sviatkov. Pokiaľ máte pripoistenie zodpovednosti za škodu, susedovi bude vyčíslená vrátane všetkých požiadaviek, ktoré sú s tým spojené. A to bez ohľadu na to, či bola na vine vaša nedbanlivosť, alebo praskla hadička v batérií. Pokiaľ toto pripoistenie nemáte, takúto škodu hradíte vy.  Úhradu môžete odmietnuť, ale sused si náhradu môže vyžiadať súdnou cestou. Ak sa nepreukáže vaša vina, musí sa preukázať vina batérie – vysoký tlak.

Je vždy lepšie sa radšej dohodnúť so susedmi a nehrotiť to súdnou cestou.

Výhodou poistenia zodpovednosti za škody je aj to, že sa vzťahuje na všetkých členov domácnosti. Ste na návšteve a nešťastnou náhodou rozlejete pohár na stole. Zdanlivo sa nič nestalo, pokiaľ bol na stole aj telefón (či iná elektronika). Ten sa pri kontakte s vodou zničí a na takéto poškodenie sa nevzťahuje reklamácia. Aktuálna hodnota výrobku bude finančne nahradená klientovi.

Poistenie zodpovednosti z domu je vtedy, keď je poškodenie zapríčinené vaším domom. Napríklad spadne sneh zo strechy na cudzie pristavené auto. Vtedy je oprava vozidla hradená z tohto pripoistenia napriek tomu, že auto nemalo havarijné poistenie.

Toto pripoistenie je lacné, preto by nemalo chýbať v každej domácnosti bytu či domu.

Ročná platba za poistenie domácnosti a domu je zväčša vyčíslená ako 1% z hodnoty nehnuteľnosti. Odporúča sa celoročné než sezónne pripoistenie, pretože nech sa stane akákoľvek škoda na majetku, je vždy jednoduchšie to opraviť  z peňazí poisťovne, než z vlastných rezerv,  prípadne než si brať úver a zadlžiť sa nanovo.

Overte si u finančného agenta, pred akými rizikami ste chránený vy a váš majetok, aby ste platili len za to, čo naozaj potrebujete.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5