Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Ako si vypočítať PN-ku

Finance.sk

Ste zamestnancom alebo živnostníkom a potrebujete si informatívne vypočítať náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti? Ukážeme vám ako na to.

 
Reklama

Či ste živnostník alebo zamestnanec, ak ochoriete alebo sa stanete práce neschopným a riadne si platíte nemocenské poistenie, prináleží vám nemocenské. Pozrite si kedy máte naň nárok a v akej výške.

Kto všetko má nárok na nemocenské

 • zamestnanec, ktorý platí mesačne odvody (aj) na nemocenské poistenie
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, teda napríklad živnostník, ktorý si platí mesačne nemocenské z minimálneho vymeriavacieho základu
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba, teda ten, kto síce nemá povinnosť platiť si nemocenské poistenie, no aj tak si ho platí
 • osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote (tá je spravidla 7 dní po zániku nemocenského poistenia)
 • nárok na nemocenské nemá ten, kto nedodrží liečebný režim, teda sa nebude v čase práceneschopnosti zdržiavať doma

Ako si vypočítať PN-ku

V januári 2015 sa zmenil spôsob vypočítavnia PN-ky. Pôvodne totiž platilo, že vám poistenie vzniklo v predchádzajúcom roku, rozhodujúcim obdobím bolo obdobie od vzniku poistenia do konca predchádzajúceho roka. Podľa nových pravidiel ale platí, že rozhodujúcim obdobím nie je len predchádzajúci rok, ale aj aktuálny rok do konca mesiaca, ktorý predchádzal vzniku nároku na nemocenskú dávku.

Nemocenské sa určuje z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného vymeriavacieho základu. Druhý spomínaný sa vypočítava vtedy, ak poistenec nemal v rozhodujúcom období denný vymeriaviací základ.

Náhrada príjmu

 • prvé 3 dni práceneschopnosti je to 25 % z denného vymeriavacieho základu
 • od 4. do 10. kalendárneho dňa práceneschopnosti je 55% z denného vymeriavaceho základu
 • od 11. kalendárneho dňa PN platí nemocenské Sociálna poisťovňa

Ako dlho možno poberať PN-ku

Nemocenské platí Sociálna poisťovňa najdlhšie do uplynutia 52. týždňa.

Ako požiadať o nemocenské dávky

 • lekár vám vystaví tlačivo Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré sa skladá z piatich častí
 • druhým dielom tlačiva si uplatňujete nárok na nemocenskú dávku od svojho zamestnávateľa
 • štvrtý diel potrebujete na oznámenie ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti

Kedy môže prísť kontrola zo Sociálnej poisťovne

 • Kontrolóri zo Sociálnej poisťovne k vám môžu prísť aj mimo pracovných hodín, alebo aj cez víkend. Ak ste práce neschopní, ste povinný dodržiavať liečebný režim a byť na uvedenej adrese, ktorú uvádzate v tlačive o dočasnej pracovnej neschopnosti. Lekár vám môže povoliť vychádzky, ktoré sú v tlačive zaznačené. 

 • Kontrolór nevstupuje priamo do vášho obydlia. Vašou povinnosťou je len preukázať sa, že ste doma (resp. na adrese, ktorú uvediete v tlačive). Ak nie ste doma, lekár vám nechá v schránke oznámenie, aby ste do 3 pracovných dní Sociálnej poisťovni preukázali dôvod, prečo ste nebol na uvedenej adrese (napríklad potvrdenie od lekára, že ste boli na vyšetrení).
 • Ak ste porušili liečebný režim, lekár to oznámi a overí u vášho ošetrujúceho lekára a navrhne ukončenie péenky. Končí aj nárok na výplatu nemocenského do konca PN, najdlhšie do 30 dní od kontroly. Sociálna poisťovňa môže uložiť aj pokutu v rozmedzí od 10 do 166 eur.
 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama