Ako si vypočítať PN-ku

17.12.2018 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ste zamestnancom alebo živnostníkom a potrebujete si informatívne vypočítať náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti? Ukážeme vám, ako na to.


 

Či ste živnostník alebo zamestnanec, ak ochoriete alebo sa stanete práce neschopným a riadne si platíte nemocenské poistenie, prináleží vám nemocenské. Pozrite si kedy máte naň nárok a v akej výške.

Kedy máte nárok na nemocenské

Ak ste zamestnanec na trvalý pracovný pomer, o nemocenské sa nemusíte strachovať. Každý mesiac si totiž platíte odvody do Sociálnej poisťovne a máte nárok na nemocenské. 

Ak ste SZČO, prípadne autor a platíte si pravidelne a načas odvody do Sociálnej poisťovne (aspoň minimálnu výšku) - máte nárok na nemocenské.

Ak ste dobrovoľne poistený a platíte si mesačné odvody do Sociálnej poisťovne, máte nárok na nemocenské.

Ak vaše nemocenské poistenie zaniklo, no vznikla vám dočasná práceneschopnosť, 7 dní po zániku nemocenského poistenia ste v ochrannej lehote a to znamená, že máte nárok na nemocenské.

Kedy nárok zaniká? Nárok na nemocenské zaniká tomu, kto nedodrží liečebný režim, teda sa nebude v čase PN zdržiavať doma.

Ako si vypočítať PN-ku

Práceneschopnosť, resp. PN-ka sa ešte pred pár rokmi vypočítavala podľa iných pravidiel. Do decembra 2014 platili staré pravidlá a od januára 2015 sa zmenil spôsob vypočítavania PN-ky. Predošlá úprava totiž hovorila, že ak vám poistenie vzniklo v predchádzajúcom roku, rozhodujúcim obdobím bolo obdobie od vzniku poistenia do konca predchádzajúceho roka.

Nová úprava hovorí, že rozhodujúcim obdobím nie je len predchádzajúci rok, ale aj aktuálny rok do konca mesiaca, ktorý predchádzal vzniku nároku na nemocenskú dávku. Nemocenské sa určuje z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného vymeriavacieho základu. Druhý spomínaný sa vypočítava vtedy, ak poistenec nemal v rozhodujúcom období denný vymeriavací základ.

Zlomená noha

Zdroj: shutterstock

Nemocenské ako náhrada príjmu

Koľko peňazí dostávate, ak ste na péenke? Po prvé 3 dni práceneschopnosti je to 25 % z denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého do desiateho kalendárneho dňa práceneschopnosti je to 55% z denného vymeriavacieho základu, a od jedenásteho kalendárneho dňa péenky platí nemocenské Sociálna poisťovňa. Je dobré poznamenať, že kontrola zo Sociálnej poisťovne môže prísť kedykoľvek, preto nepodceňujte svoje vychádzky.

Ako dlho možno poberať PN-ku

Nemocenské platí Sociálna poisťovňa najdlhšie do uplynutia 52. týždňa.

Ako požiadať o nemocenské dávky

Váš lekár vám vystaví tlačivo "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" - to sa skladá z piatich častí. Druhým dielom tlačiva si uplatňujete nárok na nemocenskú dávku od svojho zamestnávateľa. Štvrtý diel potrebujete na oznámenie ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.

Kedy môže prísť kontrola zo Sociálnej poisťovne

  • Kontrolóri zo Sociálnej poisťovne k vám môžu prísť aj mimo pracovných hodín, alebo aj cez víkend. Ak ste práce neschopný, ste povinný dodržiavať liečebný režim a byť na uvedenej adrese, ktorú uvádzate v tlačive o dočasnej pracovnej neschopnosti. Lekár vám môže povoliť vychádzky, ktoré sú v tlačive zaznačené. 

  • Kontrolór nevstupuje priamo do vášho obydlia. Vašou povinnosťou je len preukázať sa, že ste doma (resp. na adrese, ktorú uvediete v tlačive). Ak nie ste doma, kontrola vám nechá v schránke oznámenie, aby ste do 3 pracovných dní Sociálnej poisťovni preukázali dôvod, prečo ste neboli na uvedenej adrese (napríklad potvrdenie od lekára, že ste boli na vyšetrení).

  • Ak ste porušili liečebný režim, lekár to oznámi a overí u vášho ošetrujúceho lekára a navrhne ukončenie péenky. Končí aj nárok na výplatu nemocenského do konca PN, najdlhšie do 30 dní od kontroly. Sociálna poisťovňa môže uložiť aj pokutu v rozmedzí od 10 do 166 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 20 krát 5 0.5