Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Daň z motorového vozidla 2016 podľa nových pravidiel

Finance.sk

Podnikáte a používate k svojej činnosti automobil? V tom prípade sa vás týka platenie tzv. cestnej dane z motorového vozidla. Tú je potrebné zaplatiť do konca januára a rok 2017 prináša niekoľko zmien.

 
Reklama

So začiatkom nového roka je spojené aj podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za predošlý rok. Od roku 2015 sú sadzby dane z motorových vozidiel jednotné pre celú Slovenskú republiku.

Ktoré vozidlo je predmetom dane z motorových vozidiel

Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je evidované v Slovenskej republike.

S kým treba komunikovať v prípade dane z motorových vozidiel

Do roka 2015 daňovníci komunikovali s daňovým úradom podľa toho, kde bol ich automobil zaevidovaný. V roku 2016 v tomto prípade prišla zmena, to znamená že pri daňovom priznaní za rok 2016 je potrebné komunikovať podľa sídla firmy, fyzickej alebo právnickej osoby.

Touto zmenou legislatívy chceli zákonodarcovia pomôcť osobám, ktoré majú evidované vozidlá vo viacerých krajoch. Komunikovať s viacerými úradmi bolo administratívne, no najmä časovo náročné. Od januára 2016 sa teda daňové priznanie podáva na tom istom daňovom úrade, ako aj ostatné dane.

Zmenilo sa aj číslo účtu na platenie dane z motorových vozidiel

Predošlé roky mal každý daňový úrad vlastné číslo účtu, od januára 2016 existuje pre platbu dane jednotné resp. spoločné číslo účtu.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2016

Ročné sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2017 sú uvedené v Prílohe č. 1 k zákonu č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. podľa nej sú kategórie vozidiel rozdelené na tri skupiny:

  • kategória vozidiel L, M a N - kde je jediným zdrojom energie elektrina
  • osobné vozidlá
  • úžitkové vozidlá

Úprava ročnej sadzby dane

Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 sa upravuje vo vzťahu k vozidlu používanému na podnikanie, a to v závislosti od mesiaca, v ktorom bolo vozidlo evidované (od dátumu prvej evidencie vozidla - napr. údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II).

To znamená, že zníženie alebo zvýšenie ročných sadzieb dane je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) nasledovne:

  • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane zníži o 25 %,
  • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená zníži o 20 % a
  • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane zníži o 15 %.
  • po uplynutí predchádzajúcich 108 (3x36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.
  • po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
  • po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 20 %.

Tie vozidlá, u ktorých je jediným zdrojom elektrina, je ročná sadzba v hodnote 0 eur. Ročná sadzba pri osobných vozidlách sa určuje na základe objemu valcov motora. Pri úžitkových vozidlách sa ročná sadzba dane určuje podľa počtu náprav a celkovej hmotnosti.

Ročná sadzba dane pre vozidlo kategórie L - motocykel, trojkolka, štvorkolka a M1 - osobný automobil:

Zdvihový objem valcov motora v cm nad  Zdvihový objem valcov motora v cm do (vrátane)  Ročná sadzba dane v eurách
 150 50€
 150  900 62€
 900 1 200  80€
 1 200 1 500  115€
 1 500 2 000  148€
 2 000 3 000 180€
 3 000 218€ 

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama