Vymáhanie dlhov bude jednoduchšie, udeje sa cez internet

31.01.2017 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Od februára budú platobné rozkazy chodiť aj do elektronickej schránky na webe slovensko.sk. Novela zákona o upomínacom konaní by mala pomôcť veriteľom sa ľahšie dostať k peniazom, ktoré im niekto dlhuje. Vymáhanie dlhov bude jednoduchšie aj v cezhraničnom procese.


V súčasnosti je vydanie platobného rozkazu zdĺhavý proces. Firma oň musí najskôr písomne požiadať súd, počkať na spracovanie a dúfať, že sa dlžník nebude vyhýbať doručeniu. Firmy preto radšej na pomoc využívajú na vymáhanie dlhov tretie strany.

Od februára sa celý proces prenesie na internet. Veriteľ pošle súdu elektronický formulár na vydanie platobného rozkazu, ktorý súd automaticky spracuje a pošle ho do elektronickej schránky dlžníka.

Najprv upomienka cez SMS, potom externý partner

V prípade, ak zákazník nezrealizuje úhradu, príde mu najskôr nespoplatnená upomienka formou SMS správy a následne aj spoplatnená upomienka. Následné vymáhanie pohľadávok je realizované externým partnerom.

Celá agenda, pokiaľ ide o spracovanie a vybavovanie elektronických platobných rozkazov prechádza pod jedno špecializované pracovisko pod okresným súdom v Banskej Bystrici.

Niektorí podnikatelia sú v otázke či im novinka skutočne pomôže skeptickí. Veľké firmy ju naopak vítajú, súdny poplatok sa im až o polovicu zníži.

Už veľa zjednodušení a zlepšení sa v praxi neosvedčilo preto, že nefungovali základné veci ako financovanie súdov, organizácia na úradoch alebo praktická vymáhateľnosť zákonov, ktoré sa dajú beztrestne ignorovať, reagoval na novinku Peter Kremský, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska.

V júli sa povinne aktivujú elektronické schránky právnickym osobám, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Platobné rozkazy teda môže nájsť vo svojej schránke viac ako 270-tisíc firiem. Doručenie má rovnaký účinok a vníma sa tak aj v očiach zákona, ako v prípade klasického doručenia poštou.

 

Veľké zmeny aj v cezhraničnom konaní

Veritelia získali nový nástroj vo forme európskeho príkazu na zablokovanie účtov. Slovensko pristupuje k aplikácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré nové konanie zaviedlo. Pred nedávnom o tom informovala Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

Nariadenie prišlo z Európskeho parlamentu

Cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach má byť v krajinách Európskej únie ľahšie. Veritelia získali nový nástroj vo forme európskeho príkazu na zablokovanie účtov. Slovensko pristupuje k aplikácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré nové konanie zaviedlo.

Vláda Slovenskej republiky koncom roka schválila návrh zákona o európskom príkaze na zablokovanie účtov. Ten umožňuje v cezhraničných prípadoch účinne a urýchlene zablokovať finančné prostriedky na bankových účtoch v rôznych členských štátoch. Konečným cieľom opatrenia, ku ktorému Európska únia pristúpila, je zvýšiť dôveru pri obchodovaní na jednotnom trhu.

Nariadenie schválili ešte v roku 2013

Európska komisia pri schválení nariadenia v roku 2013 upozornila, že v dôsledku nevymožiteľných pohľadávok prichádzajú európske spoločnosti ročne približne o 2,6 percenta svojho obratu, čo predstavuje asi 600 miliónov eur. Väčšina z nich sú malé a stredné podniky. Stáva sa tak najmä preto, lebo podniky odrádzajú drahé a komplikované súdne spory v zahraničí.

 

Po novom prichádza blokácia účtu

Nové konanie poskytuje veriteľovi možnosť dosiahnuť vydanie neodkladného opatrenia, ktorým sa zabráni prevodu alebo vybratiu finančných prostriedkov, ktoré má jeho dlžník v držbe na bankovom účte vedenom v členskom štáte, ak hrozí, že bez takéhoto opatrenia bude následné vymáhanie jeho pohľadávky, resp. nároku voči dlžníkovi zmarené alebo podstatne sťažené, vysvetlilo ministerstvo spravodlivosti.

Zablokovanie finančných prostriedkov vedených na dlžníkovom účte zabráni vo vykonávaní platieb nielen samotnému dlžníkovi, ale aj osobám, ktorým povolil využívať jeho finančné prostriedky, napríklad formou trvalého príkazu, inkasa alebo používania kreditnej karty.

S cieľom zabezpečiť účinok prekvapenia dlžník nie je informovaný o návrhu veriteľa na vydanie príkazu, nie je vypočutý pred vydaním príkazu a ani oboznámený o príkaze pred jeho vykonaním. Príkaz, ako i všetky súvisiace písomnosti sa doručujú dlžníkovi bezodkladne po vykonaní príkazu. Dlžník má možnosť využiť opravný prostriedok bezprostredne po vykonaní príkazu.

Konanie zavedené európskym nariadením predstavuje dodatočný a voliteľný prostriedok pre veriteľa, ktorý má aj naďalej možnosť využiť rovnocenné opatrenia podľa príslušného vnútroštátneho právneho poriadku. Nový zákon by podľa odhadu ministerstva mohol vstúpiť do účinnosti od 1. marca 2017.

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.