Zaujímavé možnosti, ako si zarobiť počas štúdia!

07.02.2017 | Marek Mittaš, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Študenti, ktorí sa nechcú spoliehať len na vreckové od rodičov, majú plnú plejádu možností, ako si privyrobiť.


Študentské brigády

Možno ich považovať za najobľúbenejšiu a najvyhľadávanejšiu formu spôsobu privyrobenia si počas štúdia. Dohodu o brigádnickej činnosti môže uzatvoriť každý študent denného stredoškolského, či vysokoškolského štúdia. Je potrebné doniesť zamestnávateľovi aj potvrdenie o návšteve školy.

Maximálne ju možno využívať do 26 rokov a zárobok je v podstate neobmedzený, hoci študent môže vykonať maximálne 20 hodín práce týždenne. Suma z brigády vám príde znížená o 7%, nakoľko zamestnávateľ má povinnosť odvádzať za brigádnika starobné a invalidné poistenie.

Keďže najviac študentov na brigádach zarába do 200 eur, Sociálna poisťovňa do tejto sumy umožňuje uplatniť výnimku, v rámci ktorej sa odvody neplatia. Zamestnávateľ zaplatí len za  úrazové a garančné poistenie spolu vo výške 1,05 % z hrubej mzdy.

Takúto výnimku žiada študent aj zamestnávateľ. V prípade, však, že príjem prekročí hranicu 200 eur, je potrebné zo sumy nad túto hranicu dôchodkové odvody zaplatiť.

Podnikanie popri štúdiu

Od osemnástich rokov si študent môže založiť živnosť, eseročku, alebo ostať v slobodnom povolaní. So živnostenským listom môžete rozvíjať vlastný sen o podnikaní, ale zároveň budete zaujímavý aj pre firmy, ktoré si budú môcť jeho služby objednať na faktúru a bez starostí.

Tento spôsob je v niektorých prípadoch výhodný, v niektorých obmedzujúci. Ide hlavne o platbu odvodov.

Za študentov platí zdravotné poistenie štát. A to v prípade, ak nedovŕšili vek 26 rokov, študujú denne a nedosiahli vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V takomto prípade v prvom roku podnikania nemusia platiť preddavky do zdravotnej poisťovne.

V ďalšom roku budú vypočítané podľa daňového priznania a zaplatia prípadný nedoplatok. Čo sa týka sociálnej poisťovne, tam sa začnú platiť odvody až keď príjmy za rok presiahnu 50% z 12-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR. Za minulý rok bola hranica na platenie odvodov stanovená od sumy 5 298 eur.

V porovnaní s brigádou tak môže študent dosahovať vyššie príjmy a stále sa vyhnúť odvodom a dokonca v prípade uplatňovania výdavkov aj plateniu dane. Po skončení školy tak taktiež nemusí navštíviť úrad práce.

Špecifickou formou zárobku môže byť slobodné povolanie, pri ktorom nemusíte mať živnosť, stačí iba registrácia na daňovom úrade. Týka sa to napríklad študentov, ktorí tvoria články, grafiku, moderujú podujatia a podobne. V tomto ohľade ste síce zbavení starostí so živnosťou, ale z pohľadu daňového úradu a zdravotnej, či sociálnej poisťovne platia rovnaké pravidlá ako pre SZČO.

Klasická dohoda o pracovnej činnosti a vykonaní práce

V princípe majú tieto dohody viac obmedzení ako dohoda o brigádnickej činnosti, ale môžu byť uzatvorené aj so študentmi, ktorí už presiahli vek 26 rokov, alebo sú doktorandmi. Práca však nesmie presiahnuť 10 hodín týždenne. Zároveň sa hodia len na špecifické úlohy s konkrétnym zadaním. Zákonníka práce ustanovuje dva prípady použitia. Dohoda o pracovnej činnosti sa používa na prácu vymedzenú presne určeným druhom práce. Oproti tomu dohoda o vykonaní práce je uzatváraní na vymedzený výsledkom práce.

Príklad: Ak by bolo v náplni práce napríklad programovanie mobilnej aplikácie, je vhodné uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti. Ak sa so zamestnávateľom dohodnete na naprogramovaní dvoch mobilných aplikácií, ide o dohodu o vykonaní práce.  

Problémom tejto dohody je odvodové zaťaženie, ktoré pri pravidelnom príjme predstavuje 10% z hrubej mzdy na zdravotné a 25,2% na sociálne poistenie. Výnimky ako pri dohode o brigádnickej činnosti neexistujú.

Možnosti získania štipendia

Štipendium predstavuje jednu z možností, ako môže študent získať financie priamo za to, že je študentom, od školy, ktorú navštevuje. Exituje ich niekoľko druhov.

Sociálne štipendium

  • je určené pre študentov, ktorých rodinné príjmy nepresahujú hranicu životného minima. Maximálna výška tohto štipendia bola v akademickom roku 2016/2016 stanovená na 275 eur. Ide o jednu z možností, ako financovať samotnú školu aj bývanie, internát, či cestovné. 

 

Motivačné štipendium

  • je vec, o ktorej mnoho študentov nevie. Hoci sa výška tohto štipendia a počet študentov, ktorí ho dostanú každoročne mení, vždy sa prideľuje podľa finančných možností štipendijného fondu zo štátneho rozpočtu. Je to odmena pre aktívnych a dostáva sa najmä za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

 

Prospechové štipendium

  • je stanovené podľa študijných výsledkov. Týka sa vysokoškolákov, ktorí dosahujú vynikajúce nadpriemerné známky. Nie je podmienené žiadnym sociálnym statusom, jedine výsledkami.

 

Mimoriadne štipendium

  • predstavuje možnosť získať mimoriadne financie od vysokej školy za výnimočný prínos. Podmienky pridelenia tohto štipendia nie sú nikde striktne ukotvené a o pridelení financií žiakovi rozhoduje vedenie fakulty, alebo univerzity. Obvykle sa prideľuje za výnimočné aktivity nad rámec štúdia,  reprezentáciu školy, alebo vynikajúce výsledky. V tomto prípade platí, že je dobré, ak o  aktivitách, činnostiach a schopnostiach fakulta vie, keďže práve to sa môže stať základom príjemného finančného prekvapenia. 

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.