Príklady ako uviesť príjmy z prenájmu bytu do daňového priznania 2016

28.02.2017 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Prenajímali ste v roku 2016 byt? Ako uviesť príjmy v daňovom priznaní? Prinášame vám pár príkladov a tipov.

Príjmy z prenájmu patria medzi príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov.  Uvádzajú sa preto v VI. oddiely daňového priznania k dani z príjmov – typ B.

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur. Z toho vyplýva:

  • Ak ste v roku 2016 dosiahli príjmy do 500 eur, neuvádzate tieto príjmy v daňovom priznaní
  • Ak ste v roku 2016 dosiahli príjmy nad 500 eur, v daňovom priznaní uvádzate rozdiel  nad spomínaných 500 eur.

Príklad na uplatnenie oslobodenia u dane z príjmov pri prenájme:

Pani Nová prenajíma byt, pričom jej príjem z prenájmu bol za rok 2016 vo výške 2 450 eur. V daňovom priznaní uvedie sumu 1 950 eur (2450 – 500).

Manželia Novákovci získali v roku 2016 prenájmom garáže 870 eur. Keďže garáž je v bezpodielovom vlastníctve oboch manželov, môžu si príjem rozdeliť a uplatniť oslobodenie 500 eur u každého zvlášť. Po rozdelení  a uplatnení oslobodenia tak ani jeden z manželov nemusí uvádzať tieto príjmy v daňovom priznaní.

Príjem z prenájmu a ročné zúčtovanie

Zamestnanec, ktorý mal príjmy z prenájmu nad rámec oslobodenia, nemôže žiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a musí podať daňové priznanie sám (typ B).

Len v prípade, že by príjem z prenájmu bol do 500 eur. Vtedy sú príjmy oslobodené, nemusia sa uvádzať v daňovom priznaní a zamestnávateľ môže zamestnancovi urobiť daňové priznanie.

Pán Peniaz  je zamestnaný v miestnej banke. Popri zamestnaní ešte prenajíma byt. Jeho príjem z prenájmu bol v roku 2016 780 eur. Po uplatnení oslobodenia od dane z príjmov ešte stále zostáva 280 eur, kvôli ktorým musí podať pán Peniaz daňové priznanie sám. Zamestnávateľ mu vystaví potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré poslúži aj ako príloha k daňovému priznaniu.  Pán Peniaz potom v daňovom priznaní k dani z príjmov typ B vyplní:

  • Oddiel V., kde uvedie príjmy zo zamestnania
  • a Oddiel VI., kde uvedie príjmy z prenájmu v sume 280 eur

Príjem z prenájmu a daňové priznanie

Ako sme uvádzali vyššie, uvádzajú sa príjmy za prenájom v daňovom priznaní k dani z príjmov – typ B a sú oslobodené do výšky 500 eur.

V prípade, že teda nemáte v roku 2016 žiadne príjmy alebo príjmy vyššie ako 1 901,67 eur nemusíte podávať daňové priznanie.

Ak ste v roku 2016 mali len príjmy z prenájmu vo výške napríklad 2 000 eur, tak po odpočítaní oslobodenia zostanú príjmy vo výške 1 500 eur.  Ak ste žiadne iné príjmy v roku 2016 nemali, nemusíte v tomto prípade podávať daňové priznanie.

Príjmy z prenájmu a nezdaniteľné časti základu dane

Pri príjmoch z prenájmu si nemôžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ani na manželku. Tieto príjmy totiž patria medzi tzv. „pasívne príjmy“.

Nezdaniteľné časti sa uplatňujú len z aktívnych príjmov a teda len pri príjmoch zo zamestnania či inej závislej činnosti, zo samostatnej zárobkovej činnosti, či podnikania.

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.