Rodičovský príspevok 2017: mamičkám od mája svitne na lepšie časy!

18.04.2017 | Lenka Vyplašilová, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Mamičky v súčasnej dobe  poberajú mesačný rodičovský príspevok vo výške 203,20 eur, avšak jeho výška je už niekoľko rokov na nezmenenej úrovni. Dočkajú sa v tomto roku konečne zvýšenia?


Mamičky sa dočkajú v máji

Mamičky doteraz poberali mesačný rodičovský príspevok vo výške 203,20 eur.

Táto štátna dávka sa v rokoch 2014, 2015 ani 2016 nevalorizovala, pretože pri deflácii sa neupravovalo ani životné minimum, od ktorého sa odvíja výška rodičovského príspevku.

Vyzerá to ale tak, že mamičkám svitá na lepšie časy a konečne sa dočkajú zvýšenia príspevku. Ten by mal od 1. mája vzrásť o o 10 eur.

Dostanú tak mesačný príspevok vo výške 213,20 eur. Nárok naň budú mať aj mamičky, ktoré už sú na rodičovskej dovolenke.

„Rodičovský príspevok vo výške 203,20 eur stúpne od mája tohto roka o 10 eur, a to na 213,20 eur,“ potvrdila dobrú správu Daniela Rodinová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak by vláda nešla nad rámec zákonom stanoveného modelu úpravy, nezvýšila by sa suma príspevku ani tento rok.

Výška rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok tak od mája bude vyplácaný vo výške 213,20 eur mesačne, pri viacerých súčasne narodených deťoch narastá o 25 % na každé ďalšie dieťa. Pri dvojčatách bude po novom vyplácaná suma 266,50 eur a pri troch súčasne narodených deťoch bude výška rodičovského príspevku 319,8 eur. 

Tabuľka: Výška rodičovského príspevku v rokoch 2013 – 2017

Rok 1 dieťa Dvojičky Trojičky
2013 199,6 249,5 299,4
2014 204,2 254 304,8
2015 203,2 254 304,8
2016 203,2 254 304,8
2017* 213,2 266,5 319,8
*od mája

Rodičovská dovolenka

Žena prechádza na rodičovskú dovolenku plynulo z materskej dovolenky. Načasovanie záleží na tom, či má nárok na 34, 37 alebo 43 týždňov materskej dovolenky.

Počas rodičovskej dovolenky poberá rodičovský príspevok: štátnu sociálu dávku, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa.

Na rodičovský príspevok získava žena nárok po skončení čerpania materského príspevku. Rozdiel oproti materskému príspevku je v tom, že jeho výška je jednotná a nijako sa neodvíja od predošlého platu matky. Čerpať sa môže do 3 roku života dieťaťa, v prípade zdravotných problémov dieťaťa do 6 roku. Matka dieťaťa, ktorá nemá nárok na materské, dostáva rodičovský príspevok už od narodenia dieťaťa.

Ako dlho je vyplácaný rodičovský príspevok

Štandardne sa môže príspevok čerpať do troch rokov veku dieťaťa. Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je zverené do náhradnej starostlivosti, poskytuje sa táto dávka do šiestich rokov veku dieťaťa.

Kedy nevzniká nárok na rodičovský príspevok

  • Ak máte nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
  • Ak vám štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské 

Ako si uplatniť nárok na rodičovský príspevok

Svoj nárok si uplatníte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa vášho trvalého pobytu. Nárok si uplatníte odovzdanou žiadosťou, ku ktorej priložíte rodný list dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, nárok na materské a ďalšie doklady, ktorých zoznam je uvedený na konci žiadosti o rodičovský príspevok. Tlačivo žiadosti si môžete priamo stiahnuť z našich stránok.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh