Jazda bez diaľničnej známky? Pokuta môže prísť aj o dva roky

03.04.2017 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Pokuty za jazdu bez diaľničnej známky budú posielať hromadnejšie. Môže prísť každý mesiac aj za dva roky spätne. Informoval o tom minister dopravy, Arpád Érsek.


Išli ste po diaľnici bez zaplatenia diaľničnej známky a pokuta stále neprišla? Ak ste si vydýchli, že už ani nepríde, možno pre vás máme zlú správu. Podľa informácií súčasného ministra dopravy sa totiž pokuty môžu posielať aj s veľmi dlhým oneskorením.

Pokutovanie sa zatiaľ len rozbieha

Štátne kamery už síce podľa dostupných informácií zachytili státisíce čiernych jázd, listy s pokutou odišli len na desatinu previnilých. "Teraz si myslím, že sa to už rozbehlo," povedal minister dopravy Árpád Érsek nedávno v relácii TA3 V politike.

Snímok jazdcov bez zakúpenej diaľničnej známky je obrovské množstvo a stoja na okresných úradoch, ktoré sú zodpovedné za posielanie pokút. "Vzhľadom na kapacity, ktoré okresné úrady majú, a rýchlosť, akou sú schopné vystavovať pokuty, ministerstvo dopravy otvorilo rokovania s ministerstvom vnútra, pod ktoré okresné úrady patria, o hromadnej tlači pokút, ktorá by celý proces zdynamizovala," uviedlo ministerstvo pre týždenník Trend.

 

 

Pokuty napokon lacnejšie o polovicu

Pokuty za jazdu po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest bez elektronickej diaľničnej známky sa koncom roka znížili z tristo na 150 eur.

Prevádzkovatelia motorových vozidiel do 3,5 tony tak zaplatia sto eur pri úhrade pokuty do pätnástich dní.

"Návrh zákona sa zameriava na úpravu správnych deliktov, znižuje sa výška pokút, vypúšťa sa možnosť sankcionovať prevádzkovateľa vozidla opakovane za každý kalendárny deň. Režim rozkazného konania sa podriaďuje zásade absorpcie sankcií za správne delikty spáchané v priebehu jedného kalendárneho mesiaca," priblížil novelu zákona o diaľničnej známke ešte pred druhým čítaním v parlamente minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek.

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť

Vodiči bez známky budú môcť dostať pokutu po novom raz za mesiac, a nie za každý deň, ako predpokladá platný zákon. Ak vodič dostane opäť pokutu v priebehu dvanástich mesiacov a dodatočne si zakúpi diaľničnú známku, ďalšiu sankciu nebude musieť zaplatiť. Novela počíta s jednorazovou pokutou 150 eur aj spätne pre všetky tieto priestupky zaznamenané doteraz kamerovým systémom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS).

Kedy príde pokuta

Ako informuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky, pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov od porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

Novela za správny delikt v podobe nezaplatenia známky pripúšťa aj uloženie pokuty vo výške od 150 do 500 eur. Ak ten istý prevádzkovateľ vozidla spácha rovnakým vozidlom viac správnych deliktov, v jednom konaní mu bude uložená len jedna pokuta. V prípade viacerých deliktov rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokutu dostane osobitne vo viacerých konaniach.

Správne delikty budú posudzovať príslušné okresné úrady. Ak má prevádzkovateľ vozidla bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo mimo územia SR, tieto konania budú zabezpečovať okresné úrady v sídle kraja, v obvode ktorého bolo prvý raz zistené porušenie povinnosti úhrady diaľničnej známky.

Do zahraničia zatiaľ nebudú posielať pokuty

Približne polovica tých, ktorí jazdili či jazdia po diaľnici načierno, však pokutu nedostane ani po novom. Systém totiž zatiaľ nedokáže expedovať pokuty do zahraničia. Cezhraničné dohody s okolitými krajinami o tom nie sú a ani tak skoro nebudú, avizoval minister. Ochota dohodnúť sa je malá, pretože okrem nás či Maďarska elektronický systém inde nepoužívajú.

Zatiaľ sa pokuty zahraničným šoférom rozdávajú priamo na cestách. Problém je, ak šofér tvrdí, že peniaze nemá. V takom prípade sa uvažuje o odobratí vodičského oprávnenia.

"Musíme to riešiť jednoduchým spôsobom, na hraniciach musíme sprísniť kontrolu. Existuje mechanizmus, ktorý napríklad využívajú Maďari. Analyzujem ho," uviedol Érsek. Poverená právnická kancelária z maďarskej strany vymáha pokuty od zahraničných motoristov.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 2.5
Hlasované: 6 krát 5 0.5