Materské čaká ďalšie zvýšenie! Už v máji.

30.03.2017 | Lenka Vyplašilová, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Mamičky v očakávaní, zbystrite! Vyplácanie materského čaká  v máji pozitívna zmena, a to už druhá v tomto roku. 


Materské 2017

V januári došlo k zmene výšky maximálneho materského, ktorá je platná pre mamičky, ktoré odídu na materskú v roku 2017. Pocítia ju budúce mamičky, ktoré v súčasnosti zarábajú 1 287 eur a viac. A to nie je všetko! Výška materského v súčasnosti predstavuje 70 % vymeriavacieho základu alebo 70 % hrubej mzdy v prípade zamestnanej ženy.

V máji ale dôjde k ďalšej zmene: tentokrát sa dotkne aj menej zarábajúcich mamičiek. Materská dávka sa zvýši na 75 % denného vymeriavacieho základu, vďaka čomu sa mamičky môžu dostať až na úroveň približne 100 % svojho čistého príjmu pred nástupom na materskú.

Zmena č. 1: Zvýšenie sumy maximálneho vymeriavacieho základu

Prvá zmena nastala v januári, kedy sa niektorým mamičkám zvýšila suma maximálneho materského príspevku. Dôvodom je zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov na výpočet dávok nemocenského poistenia a keďže materské predstavuje 70 % denného vymeriavacieho základu, ten sa zvýšil z 30,48 eur na 40,64 eur. „Prvá zmena nastala už od 1. januára 2017 – z dôvodu zvýšenia maximálnych vymeriavacích základov na výpočet dávok nemocenského poistenia,“ informovala Daniela Rodinová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Od nového roka sa tak zvýšila maximálna výška materského na 1219,30 eur, resp. 1260 eur (30, resp. 31. dňový kalendárny mesiac). Kým vlani mohla žena získať v 31-dňovom mesiaci maximálne materské 945 eur, v tomto roku už môže dostať 1 260 eur.

Pozor, platí to ale len v prípade, ak dôvod na poskytnutie tejto nemocenskej dávky vznikol až po 31. decembri 2016. 

Tabuľka: Ako sa zmenilo materské v januári 2017

Maximálna výška materského
Rok 30 dní 31 dní
2016 914,5 eur 945 eur
2017 1219,3 eur 1260 eur

Zmena č. 2: zvýšenie % vymeriavacieho základu

Ďalšie zvýšenie materskej dávky je v pláne od mája: výška materského sa bude počítať ako 75 % vymeriavacieho základu, kým v súčasnosti sa počíta ako 70 % vymeriavacieho základu/hrubej mzdy.

„Je potešiteľné, že v tomto roku sa zvyšuje materské dvakrát. Zvýšenie materského od 1. mája. bude už druhou pozitívnou zmenou v tomto roku. Prvá nastala už od 1. januára 2017 – z dôvodu zvýšenia maximálnych vymeriavacích základov na výpočet dávok nemocenského poistenia z 1,5 násobku priemernej mzdy na 2 násobok,“ hovorí o pozitívnych zmenách pre mamičky Daniela Rodinová z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Maximálny denný vymeriavaci základ sa od mája zvýši zo súčasných 40,6422 eur na 43,5453 eur. Lepšie povedané, denný vymeriavaci základ sa mamičkám zvýši o 7,14 %,“ dopĺňa Rodinová. Vďaka tomu dostanú mamičky zhruba 100 % svojho čistého príjmu pred nástupom na materskú a takmer úplne im nahradí predchádzajúci čistý príjem. Maximálna výška materskej dávky stúpne z 1260 eur na takmer 1350 eur. Maximálnu sumu dostanú ale len tie mamičky, ktoré pred odchodom na materskú zarábali v hrubom 1766 eur a viac.

Tabuľka: Ako sa zmení materské v máji 2017 

Maximálna výška materského
Obdobie 30 dní 31 dní
Január 2017 1219,3 eur 1260 eur
Máj 2017 1306,3 eur 1349,9  eur

 „Platí, že rodič, ktorý pôjde v tomto roku na materskú dovolenku, bude dostávať takmer 100 % svojho predchádzajúceho platu. Cieľom týchto legislatívnych zmien je najmä ďalšie zvýšenie podpory rodičov detí, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a boli nemocensky poistení – čím im chceme uľahčiť rozhodovanie pre založenie rodiny, a s tým súvisiace prerušenie kariéry, resp. zárobkovej činnosti. Na špici Európy tak už budeme nielen čo sa týka dĺžky, ale aj výšky materského,“ priblížila Daniela Rodinová z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a na záver kobštatovala: „V uplynulých rokoch bolo materské zvýšené z 55 % až na 75 % vymeriavacieho základu."

Podmienka pre získanie materského: nemocenské poistenie

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Základnou podmienkou, aby vám mohla byť poskytovaná materská dávka, je nemocenské poistenie.  Je nutné, aby ste v období dvoch rokov pred pôrodom bola minimálne 270 dní nemocensky poistená. To znamená, že vy sama alebo váš zamestnávateľ platí poistné na nemocenské poistné. Nie je nutnou podmienkou platiť poistenie 270 dní nepretržite. Stačí 270 dní v priebehu 2 rokov pred pôrodom.

  • Ak pracujete na dobu určitú/neurčitú, automaticky odvádza za vás zamestnávateľ odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasťou sociálneho poistenia je aj nemocenské poistenie. 
  • Ak podnikáte na živnostenské oprávnenie, odvádzate priamo poistné na sociálne poistenie a ste tzv. povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba. 
  • Pokiaľ ani nepodnikáte a ani nie ste zamestnaná, môžete platiť dobrovoľne nemoceské poistenie. Aby ste si však mohli nárokovať materské, je nutné, aby ste v Sociálne poisťovni nemali dlh na poistnom väčší ako 5 eur. Táto podmienka platí rovnako aj pre povinne poistené SZČO.

Rodičovský príspevok 2017

Plynulo z materskej dovolenky prechádza žena na rodičovskú dovolenku, počas ktorej poberá rodičovský príspevok. Načasovanie záleží na tom, či má nárok na 34, 37 alebo 43 týždňov materskej dovolenky. Rozdiel oproti materskému príspevku je v tom, že jeho výška je jednotná a nijako sa neodvíja od predošlého platu matky. Čerpať sa môže do 3 roku života dieťaťa, v prípade zdravotných problémov dieťaťa do 6 roku. Matka dieťaťa, ktorá nemá nárok na materské, dostáva rodičovský príspevok už od narodenia dieťaťa.

Čítajte viac o rodičovskom príspevku v článku: Rodičovský príspevok 2017: mamičkám od mája svitne na lepšie časy!Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh