Kontrola zo Sociálnej poisťovne cez víkend? Takto môžete prísť o stovky eur

10.12.2018 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Maródujete a chystáte sa cez víkend napríklad pracovať na záhrade? Riskujete, že prídete o peniaze za "péenku". Kontrola zo Sociálnej poisťovne vás môže prekvapiť aj v sobotu či v nedeľu a pokuta môže vyjsť aj stovky eur.


 

Ak vás zamestnanci Sociálnej poisťovne nenájdu doma alebo vás nachytajú v montérkach pri práci, prídete o časť nemocenského. Sankcia sa ráta odo dňa kontroly, a tak v najhoršom prípade môžete prísť až o 30-dňovú maródku. Výška nemocenskej dávky dnes môže dosahovať až 32,98 eur na deň. Informuje o tom Sociálna poisťovňa. Maximálna výška PN-ky je tak pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci 989,50 eur a pri 31-dňovom mesiaci až 1 022,50 eur.

Výnimku určuje výlučne ošetrujúci lekár

Sociálna poisťovňa na nové pravidlá "péenky" upozornila aj na svojom webe. V súvislosti s častými otázkami verejnosti, týkajúcimi sa určovania časového rozpätia vychádzok počas dočasnej PN, Sociálna poisťovňa upozorňuje na nasledujúce pravidlá:

O vychádzkach rozhoduje výlučne ošetrujúci lekár, t. j. všeobecný lekár, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár môže dočasne práceneschopnej osobe spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení povoliť vychádzky, ktoré súčasne časovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby.

Ako funguje kontrola zo Sociálnej poisťovne počas PN?

Zdroj: shutterstock

Súvisiace články:

Čas vychádzok si treba ustrážiť

Ošetrujúci lekár zároveň informuje poistenca, v akom rozsahu a či môže vykonávať bežné denné aktivity, prípadne pracovné aktivity. Vychádzky sa stanovujú v rozsahu štyroch hodín denne, zvyčajne od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00. Ošetrujúci lekár môže zmeniť čas vychádzok, prípadne vychádzky zrušiť. Čas vychádzok, ako aj ich prípadnú zmenu, ošetrujúci lekár zaznamená na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.

Výnimočné prípady, kedy zdravotný stav dočasne PN osoby odôvodňuje iné časové rozpätie vychádzok, t. j. nad rámec štyroch hodín denne, Sociálna poisťovňa konzultuje s hlavnými odborníkmi z príslušného medicínskeho odboru. Je preto dôležité dodať, že paušálne určovanie vychádzok nad stanovený rámec štyroch hodín denne nie je odôvodnené.

Sociálna poisťovňa uvádza, že opodstatnenosť stanovených vychádzok a ich vplyvu na trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, môže byť predmetom kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu vykonávanej posudkovým lekárom sociálneho poistenia u ošetrujúceho lekára.

Presťahovali ste sa? Treba to čím skôr nahlásiť

Ak ste dlhodobo práceneschopný a chystáte sa napríklad presťahovať k príbuzným, ktorí sa o vás budú starať, nezabudnite to oznámiť Sociálnej poisťovni. "Zmenu miesta pobytu musí poistencovi najprv odsúhlasiť jeho ošetrujúci lekár, ktorý určil liečebný režim, a to na základe zdravotného stavu poistenca. Ak lekár zmenu miesta pobytu počas PN poistencovi povolí, novú adresu občan nahlási tej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá dávku vypláca," radí Sociálna poisťovňa.

Sociálnej poisťovni zašlite túto informáciu písomne s údajmi o zmenenej adrese, s vaším rodným číslom a podpisom.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 18 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo