Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Domácnosti dostanú nižší príspevok na fotovoltaické panely

Finance.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) priniesla tento rok zásadnejšie novinky. Znížila domácnostiam príspevok na fotovoltaické panely a má nové pravidlá.

 
Reklama

Na stránke zelenadomacnostiam.sk sa objavila informácia, že SIEA v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam aktualizovala sadzby podpory. Zmeny sa majú týkať žiadostí v ďalších kolách a nemajú byť výrazné. Príspevky sa znížili v prípade fotovoltických panelov.

Zmeny sadzieb sú reakciou na pohyb cien

Projekt Zelená domácnostiam dáva vlastníkom rodinných a bytových domov šancu zabezpečiť si moderné a kvalitné zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by si inak nemohli dovoliť alebo by ich kúpu odkladali.

"Z predložených faktúr za preplatené poukážky je zrejmé, že v roku 2016 sa znížili ceny pri inštaláciách fotovoltických zariadení. V mnohých prípadoch sa preto musela pôvodná výška poukážky krátiť, aby nebola prekročená maximálna intenzita pomoci 50 %. Zmeny sadzieb tak reagujú na pohyb cien," uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. Náklady na dodávku a montáž zariadení boli aktualizované na základe trhových cien podporených a posúdených inštalácií do decembra 2016.

Príspevok na fotovoltaické panely mierne klesol

V kolách vyhlásených v roku 2017 sa zníži pri fotovoltických systémoch príspevok za prvý inštalovaný kilowatt o 100 € na 1100 €. Sadzba pri ďalších kilowattoch zostáva, maximálny príspevok na zariadenie je 2450 €. Rovnako boli upravené sadzby podpory veterných turbín, i keď o vydanie poukážok na tieto zariadenia nie je možné naďalej požiadať vzhľadom na viaceré legislatívne prekážky. Sadzby pri kotloch na biomasu, tepelných čerpadlách a slnečných kolektoroch zostávajú nezmenené.

Aktuálne sadzby

Fotovoltické panely (v rodinných domoch)

 

 • 1 100 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu)
 • 1 100 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu
 • max. výška podpory 2 450 € na inštaláciu + max. 900 € bonus za akumuláciu

 

Veterná turbína (v rodinných domoch)

 

 • 1 400 €/kW pri výkone do 1 kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 8,75 kWh na inštaláciu)
 • 1 400 € + 1000 €/kW, ak celkový výkon zariadenia presiahne 1 kW + akumulačný bonus do 8,75 kWh pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu
 • max. výška podpory 2 900 € na inštaláciu + max. 1 575 € bonus za akumuláciu

 

Tepelné čerpadlo (v rodinných domoch) 

 

 • 370 €/kW výkonu
 • max. výška podpory 3700 € na inštaláciu

 

Slnečné kolektory 

 

 • rodinný dom - 500 €/kW; max. 1750 € na inštaláciu
 • bytový dom - 450 €/kW, ak celkový výkon nepresiahne 20 kW; 9000 € + 350 €/kW, ak výkon presiahne 20 kW; max. výška v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt

 

Kotol na biomasu 

 

 • rodinný dom - 100 €/kW, max. 1500 €
 • bytový dom - 50 €/kW, max. výška v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt

 

Nový harmonogram kôl

Agentúra zverejnila harmonogram ďalších desiatich kôl aj s vyčlenenými čiastkami do septembra. Striedajú sa v ňom samostatné kolá pre zariadenia na výrobu tepla a elektriny. Najbližšie 6. kolo s alokáciou 2 milióny eur je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 4. apríla o 15. hodine.

Tabuľka: Harmonogram kôl v projekte Zelená domácnostiam

Kolo  Dátum  Zariadenie  Alokácia BSK (eur)  Alokácia mimo BSK (eur)  Odhadovaný počet poukážok
7.  18. apríl 2017 elektrina 800 000 293 
8.  2. máj 2017 teplo 1 500 000 735 
9. 16. máj 2017  elektrina 650 000 238
10.  23. máj 2017 teplo  1 200 000
588
11.  30. máj 2017 teplo  1 100 000  538 
12.  13. jún 2017 elektrina  450 000 165
13. 27. jún 2017  teplo  1 100 000 539 
14.  11. júl 2017 elektrina  450 000 165
15.  8. august 2017  teplo   1 100 000 539 
sept. - nov. 2017  teplo a elektrina  4 650 000  2 076 
 Spolu  1 200 000  13 800 000 6 857 

Zdroj: SIEA

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama