Ako vybrať základnú školu pre dieťa

21.04.2017 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Na základných školách sa v apríli uskutočnia zápisy detí do prvého ročníka. Podľa akých kritérií si vyberať?


S príchodom nového roka sa priblížila rodičom škôlkarov, ktorých deti dovŕšia do 31.8.2017 šesť rokov, aj povinnosť zapísať dieťa do základnej školy. V čase od 1. do 30. apríla 2017 sa rodičia musia rozhodnúť, ktorú školu svojmu dieťaťu vyberú.

Čo si zistiť o škole predtým, než tam pošlete svoje dieťa

Mnohé z informácií sa dajú vyčítať napríklad aj z internetovej stránky základnej školy. Ale veľmi dôležitým zdrojom informácií bývajú rady od známych či vyučujúcich, deň otvorených dverí či telefonický rozhovor s vedením základnej školy.

Otázky, ktoré si treba položiť pred zápisom

 • aký býva maximálny počet detí v jednej triede?
 • zlučujú sa triedy vo vyšších ročníkoch?
 • majú učitelia kvalifikáciu na vyučovanie na prvom stupni?
 • kde sa nachádza jedáleň, školský klub a telocvičňa a v akom sú stave?
 • aký je výber záujmových krúžkov v škole?
 • môžu si deti vybrať cudzí jazyk už na prvom stupni?
 • aké cudzie jazyky sa v škole učia a kto ich učí?
 • majú učitelia cudzích jazykov predpísanú kvalifikáciu?
 • otvára škola špecializovanú triedu, napríklad so zameraním na prírodne vedy, informatiku či cudzie jazyky?
 • majú deti na škole kdispozícii počítače s internetom? Ak áno, od ktorého ročníka?
 • má škola vlastnú internetovú stránku s aktuálnymi údajmi?
 • spolupracuje škola so psychológom, ktorý chodí priamo do školy?
 • na aké aktivity a koľko je potrebné doplácať?
 • aká je vybavenosť jednotlivých tried pomôckami?
 • koľko žiakov - absolventov základnej školy sa dostane na strednú školu bez väčších problémov?

Zvážte aj výsledky škôl v národných testoch

Rodičia, ktorí pre svoje deti vyberajú najlepšiu školu, často zvažujú aj vzdialenosť od domova, kvalitu výučby cudzích jazykov či vybavenie školy. A jedným z kritérií sú napríklad aj výsledky škôl v celonárodných testoch.

Veľmi užitočný nástroj na získavanie informácií o škole ponúka stránka ministerstva školstva mapaskol.iedu.sk. Umožňuje porovnať sozpočty škôl, vývoj počtu žiakov aj učiteľov alebo výsledky v celonárodných testoch v minulých rokoch detí. Ďalší portál s podrobnými informáciami o školách vedie aj mimovládna organizácia Ineko na stránke skoly.ineko.sk.

Ako dopadli testy základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2016) sa uskutočnilo 23. novembra 2016 na 1 485 základných školách. Z toho bolo 1 344 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 125 s vyučovacím jazykom maďarským, 15 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

V matematike sú najlepšie výsledky v Bratislavskom kraji, najslabšie v Košickom

Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov z matematiky nasledovné: Najúspešnejší v matematike boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní boli žiaci z KE kraja. Žiaci BA kraja (5 429 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 71,2 %, žiaci TN kraja (4 566 žiakov) 68,5 %, žiaci ZA kraja (6 252 žiakov) 67,3 %, žiaci TT kraja (4 664 žiakov) 64,6 %, žiaci NR kraja (5 330 žiakov) 61,7 %, žiaci BB kraja (5 162 žiakov) 56,8 %, žiaci PO kraja (7 461 žiakov) 56,4 % a žiaci KE kraja (6 422 žiakov) 55,4 %.

Testovanie piatakov v Bratislave dopadlo najlepšie pre súkromnú ZŠ na Bajkalskej, priemerná úspešnosť dosiahla až 89%. Nasleduje Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej a súkromná ZŠ na Znievskej ulici. Najhoršie výsledky z matematiky v rámci Bratislavy dosahovali žiaci na školách Vihorlatská, Biskupická a Borinská.

Testovanie piatakov v Košiciach dopadlo najlepšie pre ZŠ so sídlom na ulici Slobody, Lermontovovej a Palackého. Priemerná úspešnosť sa pohybovala od 82 do 89 percent, rovnako ako v hlavnom meste. Najhoršie výsledky z matematiky dosiahli školy s názvom ulice Bankov, Ľ. Podjavorinskej a Slobody.

Výsledky žiakov z matematiky v porovnaní s národným priemerom podľa okresov sú nasledovné: Výsledky silne vecne významne lepšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresov Bratislava I a Bratislava IV. Výsledky silne vecne významne horšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou.

Slovenský jazyk a literatúra dopadli takmer rovnako ako matematika

Z hľadiska kraja sú výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: Najúspešnejší boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní boli žiaci z KE kraja. Žiaci BA kraja (5 383 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 70,3 %, žiaci TN kraja (4 565 žiakov) 67,5 %, žiaci ZA kraja (6 251 žiakov) 66,2 %, žiaci TT kraja (3 857 žiakov) 65,3 %, žiaci NR kraja (4 344 žiakov) 64,2 %, žiaci BB kraja (4 521 žiakov) 61,3 %, žiaci KE kraja (5 999 žiakov) 57,0 % a PO kraja (7 461 žiakov) 56,8 %.

Najlepšie školy v Bratislave v rámci testovania slovenského jazyka a literatúry sú Novohradská, Batkova, Teplická. Naopak najhoršie sa umiestnili Vihorlatská, Vlastenecké námestie a Drotárska.

V košiciach je poradie škôl v rámci testovania slovenčiny nasledovné. Najlepšie sa umiestnili školy Lermontovova, Slobody a Palackého. V testoch dopadli najhoršie ZŠ Bankov, Ľ. Podjavorinskej a Galaktická.

Výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry v porovnaní s národným priemerom podľa okresov sú nasledovné: Výsledky silne vecne významne lepšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresu Bratislava I. Výsledky silne vecne významne horšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresov Gelnica, Kežmarok a Vranov nad Topľou.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5