Tretí pilier. Ako sa rozhodnúť správne?

17.05.2017 | Marek Mittaš, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Uvažujete o sporení na dôchodok? Aké výhody a nevýhody ponúka tretí dôchodkový pilier. Prečítajte si pár rád a tipov.

Úspory slovenským dôchodcom nestačia

Ľudia, ktorí celý život pracovali, majú síce úspory, no tie sa veľmi rýchlo po nástupe na dôchodok míňajú.

Podľa  analýzy Poštovej banky na vzorke vyše pol milióna klientov možno vidieť, že priemerný klient nad 50 rokov má v banke na vkladových produktoch uložených 5 678 eur. Najvyššie úspory majú čerství dôchodcovia, až 7 425 eur, no najnižšie priemerné úspory majú najstarší klienti vo veku nad 75 rokov, a to 3 233 eur.

Práve rýchlo klesajúci finančný objem naznačuje, že na starobu je potrebné sa pripraviť ešte lepšie. A vzhľadom na demografickú pascu bude potrebné ísť do dôchodku s ešte vyššou výbavou ako doteraz. Tú by mal do istej miery zabezpečiť aj tretí pilier, no nie vždy je najvýhodnejším riešením. 

Tretí pilier nie je istota

Aktuálne si na Slovensku sporí na dôchodok v treťom pilieri niečo cez 700-tisích ľudí, čo je približne polovica počtu sporiteľov druhom pilieri. Princíp sporenia je pritom jednoduchý. Finančné prostriedky odvediete do dôchodcovských spoločností (DDS), ktorá ich má zhodnotiť. Koľko teda dostanete po desiatkach sporení závisí od:

  • výšky finančných prostriedkov, ktoré si zaplatíte sami,
  • príspevkov od zamestnávateľa. 
  • zhodnotenia na finančných trhoch.

 

Do DDS môžete sporiť ako zamestnanec, alebo aj ako SZČO, či dobrovoľný platca, ak ste dovŕšili 18 rokov.

Problémom tretieho piliera však je, že fondy príliš nezarábali a ľudia boli zaskočení vysokými poplatkami.

V praxi sa tak často stalo, že po započítaní inflácie skončili v zápornom raste. Výnosy nie je možné ovplyvniť, ale samotnú poplatkovú štruktúru už začal riešiť zákon a zaviedol postupné znižovanie poplatku za správu fondu do roku 2020. Výplatný fond poplatkovo klesne z 0,9% na 0,60% a Príspevkový fond z 1,8% na 1,20%. Istotu výnosov však nedokáže zabezpečiť nikto.

Klasika je najvýhodnejšia pre zamestnaných

Ak sa tretí pilier niektorej kategórii obyvateľov oplatí najviac, tak sú to klasickí zamestnanci. Najväčšia výhoda pilieru totiž stojí na príspevku od zamestnávateľa. Ten ale nie je povinný, s výnimkou rizikových prác v kategórii 3 a 4. Pri nich je povinnosť platiť príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške najmenej 2 % z vymeriavacieho základu.

Pre zamestnaných teda doplnkové dôchodkové sporenie prináša len výhody. Ak chcete využiť jeho maximálny prínos, vlastné príspevky si stanovte na maximálne 180 eur ročne, čo je suma, ktorú môžete uplatniť ako odpočítateľnú položkou základu dane.

Iná situácie je v prípade samoplatiteľov, či SZČO. Tým totiž na účet nikto dodatočné príspevky neposiela. Ak pritom zohľadníme doterajšiu nie príliš atraktívnu výnosnosť, lepšie ako klasický tretí pilier je vhodné voliť iný, alternatívny druh investície. Niekedy je výhodnejšie využiť priame investovanie, napríklad do podielových fondov, keďže do nich investuje aj samotný III. pilier  a pritom nie ste limitovaný vekom, legislatívou a zaťažení často aj nižšími poplatkami.

V princípe si tak mimo DDS môžete spraviť svoj vlastný tretí pilier z úspor, ktorých sa jednoducho nedotknete až do dôchodku.

Platenie môžete prerušiť

DDS-ky nemajú stanovenú minimálnu ani maximálnu výšku príspevku. Taktiež platí, že príspevok si môžete kedykoľvek znížiť alebo zvýšiť, prípadne sporenie prerušiť. To je zaujímavé najmä vtedy, ak ste si sporenie uzatvorili v čase, keď vám  prispieval aj zamestnávateľ, ale odišli ste z práce, podnikáte, ste na materskej, alebo u zamestnávateľa, ktorý príspevky neposkytuje. Zmluva pritom nezaniká, ak si začnete znovu prispievať, alebo sa zamestnáte, automaticky sa obnoví.

Iba štyri možnosti investovania

Ak by ste sa rozhodli pre vstup do oficiálneho III. piliera, v princípe nemáte na výber mnoho možnosti. V súčasnosti na Slovensku ponúkajú svoje služby iba štyri doplnkové dôchodkové spoločnosti, v ktorých si môžete vybrať z rôznych investičných stratégií.

K dispozícii sú:

  • AXA d.d.s., a.s.
  • NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
  • Stabilita, d.d.s., a.s.
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Ako sa dostanete k peniazom?

Tretí pilier je produkt projektovaný na dlhý čas sporenia, kým človek nedovŕši predpokladaný dôchodkový vek. K peniazom sa následne dá dostať viacerými spôsobmi. 

Doplnkový starobný dôchodok

Nárok vzniká po dovŕšení 62 roku života. Tu je možné voliť doživotný doplnkový starobný dôchodok, alebo dočasný doplnkový starobný dôchodok. Vtedy sa suma z účtu rozpočíta na určitú dobu, minimálne 5 rokov.  

Doplnkový výsluhový dôchodok

Nárok na výplatu máte v prípade, že vaša práca trvala najmenej 10 rokov a dovŕšili ste 55 rokov. Rovnako umožňuje doživotné aj dočasné vyplácanie.

Jednorazové vyrovnanie

Tento scenár prichádza do úvahy pri priznaní plného invalidného dôchodku  a v prípade, že síce splníte podmienky na vyplácanie starobného, alebo výsluhového dôchodku, no aktuálna hodnota osobného účtu je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR Tak sito aj v prípade, že vám bol priznaný invalidný dôchodok. V minulosti bolo možné realizovať aj takzvané odstupné. To znamenalo, že v prípade ukončenia zmluvy boli z účtu vyplatené financie znížené o 20% pokutu. Tento bod je však už dnes minulosťou. 

Zaviedol sa namiesto neho predčasný výber časti nasporenej sumy. Ten je však možný iba raz za 10 rokov a dovolené je siahnuť iba na sumu a výnosy, ktoré odviedol sporiteľ. Príspevky od zamestnávateľa zostanú na účte dovtedy, kým nezačne poberať predčasný alebo riadny starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Nespornou výhodou pre sporiteľa je však možnosť určenia oprávnenej osoby, ktorá má v prípade jeho smrti nárok na výplatu prostriedkov bez zdĺhavého dedičského konania.

Dôchodok nedostanete automaticky

V prípade splnenia nároku na výplatu dávok z DDS je potrené adresovať spoločnosti žiadosť, kde sú uvedené vaše identifikačné údaje, plus o aký druh dávky máte záujem a jej delenie. Samozrejme so všetkým náležitosťami a postupmi je dobré obrátiť sa priamo na pracovníka pobočky, ktorý vám s tým pomôže. Netreba sa však spoliehať, že s odchodom na dôchodok získate aj rentu z DDS. Treba o ňu požiadať. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.