Kedy môžem ísť do predčasného dôchodku

15.06.2017 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Strata zamestnania, ale aj únava po odpracovaných rokoch bývajú údajne najčastejšími dôvodmi, prečo ľudia zvažujú odchod do predčasnej penzie. Aj za cenu nižšieho dôchodku.


Ak sa rozhodnete požiadať o predčasnú penziu napriek faktu, že vám z budúcej penzie za každý mesiac ubudne pol percenta, je potrebné vedieť, že vás ešte čaká splnenie ďalších podmienok.

Nárok na predčasný starobný dôchodok má poistenec, ak

 

  • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
  • mu chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu
  • ak tento človek získal aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima

 

Čo všetko nemôžete pri žiadosti o predčasný dôchodok

Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôžete byť:

 

  • povinne dôchodkovo poistený, teda nemôžete byť zamestnan
  • vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť
  • vykonávať pracovnú činnosť v niektorom pracovno-právnom vzťahu mimo pracovného pomeru, napríklad pracovať na dohodu

 

Dočasná penzia sa neprepočítava

Keď predčasný penzista dosiahne dôchodkový vek, predčasná penzia sa mu neprepočíta. Dovŕšením dôchodkového veku je predčasný starobný dôchodok starobným dôchodkom. Jeho suma sa neprepočítava a rozhodnutie sa nevydáva.

Čo spraviť ešte pred žiadosťou

V Sociálnej poisťovni si zistite aj skutočnosť, či máte v poriadku všetky doby zamestnania. Ak áno, urýchli to vybavovanie penzie a neprekročí zákonom stanovenú lehotu 60 dní. Priznanie dôchodku sa predlžuje len v prípade, ak budúci penzista nemá v poriadku doklady a treba ich dohľadať v archívoch. O každom predĺžení však Sociálna poisťovňa žiadateľa o dôchodok informuje.

Prestať poberať predčasný dôchodok a zamestnať sa?

Tí, ktorí prestanú poberať predčasný dôchodok a zamestnajú sa, po zániku povinného dôchodkového poistenia môžu opäť požiadať o uvoľnenie výplaty predčasnej penzie. Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku začne pracovať, Sociálna poisťovňa mu výplatu dôchodku zastaví. Po ukončení zamestnania alebo dovŕšením dôchodkového veku môže požiadať o uvoľnenie výplaty dôchodku a takzvané vrátenie percenta za obdobie, kedy pracoval a nepoberal predčasný dôchodok.

Žiadajte odchodné a preplatenie dovolenky

Ideálny scenár by mohol vyzerať aj tak, že by sa dohodnete so zamestnávateľom na odchode, pričom bude mať minimálne nárok na odchodné a nech vám preplatí dovolenku, ak vám ešte nejaká ostala.

Potom môžete poberať dávky v nezamestnanosti a ak vám to finančná situácia umožní, požiadajte o predčasný starobný dôchodok. Ak by vám peniaze chýbali, tak samozrejme môže požiadať o penziu aj skôr, ale na základe informácii uvedných vyššie súbeh predčaného starobného dôchodku a dávky v nezamestnanosti nie je možný.

 

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 2.5
Hlasované: 16 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.