2 dôvody kedy sa príspevok na starostlivosť o dieťa oplatí viac ako rodičovský príspevok?

29.05.2017 | Lenka Vyplašilová, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Po materskom si môžete vybrať alebo rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa. Ktorý je lepší? Zisťovali sme, kedy sa oplatí uprednostniť príspevok na starostlivosť o dieťa pred rodičovským príspevkom. 


1) Aká je suma príspevkov pri starostlivosti o dieťa? 

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa je vyplácaný vo výške 41,10 eur v prípade, že mamička, resp. rodič nepreukazuje výdavky vynaložené na starostlivosť o dieťa. Napríklad ak sa o dieťa stará druhý rodič alebo iná fyzická osoba bez živnosti (starý rodič, atď.).

41,10 eur zároveň predstavuje minimálnu možnú výšku príspevku.

Najviac 80 eur dostane rodič, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve.

Príspevok na starostlivosť o dieťa môže dosiahnuť strop 280 eur podľa preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa.

Výška rodičovského príspevku

Rozdiel oproti príspevku na starostlivosť o dieťa je v tom, že jeho výška je jednotná a nevyžaduje dokladovanie účel výdavkov.

V mesačnom intervale je vyplácaný vo výške 213,20 eur, pri viacerých súčasne narodených deťoch narastá o 25 % na každé ďalšie dieťa. Pri dvojčatách je vyplácaná suma 266,50 eur a pri troch súčasne narodených deťoch výška rodičovského príspevku dosahuje 319,8 eur.

2017_rodicovsky_vs_prispevok_na_starostlivost_galerie

2) Kto sa o dieťa stará? 

Kedy sa oplatí využiť príspevok na starostlivosť o dieťa

To, či sa oplatí zvoliť si rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa, závisí to od toho, ako finančne náročné je zabezpečenie starostlivosti o dieťa v čase, kedy je mamička v práci. 

  • Súkromné zariadenie

Využiť pomoc od štátu vo forme príspevku na starostlivosť o dieťa sa oplatí najmä vtedy, ak je dieťa umiestnené vo finančne náročnejších súkromných zariadeniach – jasliach alebo materskej škole, ktoré rodičovský príspevok nedokáže plne pokryť.

Príspevok na starostlivosť o dieťa preplatí náklady na starostlivosť v súkromných jasliach či škôlke až do výšky 280 eur mesačne.

V takom prípade rodičia nemusia mesačne preukazovať výdavky, úradom práce stačí písomná dohoda o poskytovaní starostlivosti alebo potvrdenie riaditeľa materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. 

  • Opatrovateľka so živnosťou

Obdobne je to aj v prípade, že sa o dieťa stará opatrovateľka so živnostenským oprávnením. V prípade, že mesačný poplatok za služby prevyšuje rodičovský príspevok (213,2 eur), výhodnejšie je zvoliť poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa.

„Pokiaľ mesačný poplatok za starostlivosť v  zariadení neprekročí výšku 280 eur, rodič už nič nedopláca a v prípade, že je mesačná suma, ktorú si zariadenie účtuje, vyššia ako 280 eur, rodič dopláca len rozdiel, o ktorý sumu 280 eur poplatok prevyšuje,“ uviedla Barbora Petrová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Kedy sa oplatí využiť rodičovský príspevok

V prípade, že sú náklady na zabezpečenie starostlivosti o dieťa v čase, kedy si mamička plní svoje pracovné povinnosti, nižšie ako 213,2 eur, oplatí sa zvoliť si poberanie rodičovského príspevku. Prečo? Pri vyplácaní rodičovského príspevku nie je nutné preukazovať vynaložené náklady na starostlivosť o dieťa, a tak mamička nielenže nemusí nič doplácať, ale ani vracať. 

  • Dieťa umiestnené v štátnych jasliach či škôlke

V prípade umiestnenia dieťaťa do materskej školy zaradenej do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky sa príspevok poskytuje najviac v sume 80 eur mesačne.

Ak by mamička poberala príspevok na starostlivosť o dieťa, formou podpory dostane omnoho menej v porovnaní s fixnou sumou rodičovského príspevku 213,2 eur. Oplatí sa jej poberať rodičovský príspevok. 

  • O dieťa sa stará druhý rodič alebo rodinný príbuzný

Pokiaľ starostlivosť o dieťa počas mamičkinej pracovnej činnosti zabezpečuje fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia, napr. Druhý rodič alebo príbuzný rodiča dieťaťa, výška príspevku na starostlivosť o dieťa je 41,10 eura mesačne bez nutnosti akéhokoľvek preukazovania vynaložených nákladov. V tomto prípade sa tiež oplatí poberať rodičovský príspevok v jednotnej výške 213,2 eur namiesto 41,10 eur. 

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa 

O príspevok na starostlivosť o dieťa sa obdobne ako o rodičovský príspevok žiada podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu. Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa má oprávnená osoba , ak:

  • vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
  • sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
  • dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Čítajte viac o roičdovskom príspevku a jeho aktuálnej výške v článkoch: 

Rodičovský príspevok 2017: mamičkám od mája svitne na lepšie časy!Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh