Materské: 12 najčastejších otázok a odpovedí

12.06.2017 | Lenka Vyplašilová, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Chystáte sa v najbližšej dobe na materskú dovolenku? Viete, aký vysoké materské budete dostávať a či si môžete počas obdobia poberania príspevku privyrábať? Má študentka nárok na materské? Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa materského príspevku. 


1. Kto má nárok na materské? 

Aby vznikol žene nárok na materské, je potrebné, aby bola minimálne 270 dní nemocensky poistená v období 2 rokov pred pôrodom.

Ak je zamestnaná na dobu určitú alebo neurčitú, automaticky za ňu zamestnávateľ odvádza odvody na zdravotné a sociálne poistenie, ktorých súčasťou je aj nemocenské poistenie. Pokiaľ nie je zamestnaná, môže platiť dobrovoľne nemocenské poistenie.

Aby si však mohla nárokovať materské, je nutné, aby v Sociálnej poisťovni nemala dlhy na poistnom. Nárok na materské tak majú všetky ženy, ktoré majú zaplatené nemocenské poistenie aspoň 270 dní v období 2 rokov pred pôrodom.

Nie je nutnou podmienkou platiť poistenie 270 dní nepretržite – stačí v priebehu 2 rokov pred pôrodom. 

2. Čo ak mamička nespĺňa podmienku nemocenského poistenia? Ostane bez príspevku? 

Ak mamička nespĺňa stanovené podmienky nemocenského poistenia, nemá nárok na materské.

V takomto prípade ale má nárok na poberanie rodičovského príspevku, ktorý ale nezávisí na výške predchádzajúceho príjmu, ale je vyplácaný v jednotnej výške 213,2 eur.

3. Majú na materské nárok aj mamičky podnikateľky?

Ak chce mamička podnikateľka poberať materské, platia pre ňu rovnaké podmienky. To znamená, že musí byť minimálne 270 dní nemocensky poistená v priebehu 2 rokov pred pôrodom.

Ak podniká na živnostenské oprávnenie, odvádza priamo poistné na sociálne poistenie a je tzv. povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba. Aby si mohla nárokovať materské, tiež je nutné, aby v Sociálnej poisťovni nemala dlh na poistnom.

4. Má študentka nárok na materské, ak otehotnie?

Študenti nie sú povinne nemocensky poistené osoby, a tak štandardne nárok na materské nemajú.

Aby študentka mala nárok na materskú dávku, môže využiť dobrovoľné poistenie, no iba vtedy, ak študentka svoje tehotenstvo plánovala a poistila sa v dostatočnom časovom predstihu.

Ak poistená nie je, bude poberať rodičovský príspevok vo výške 213,2 eur na dieťa.

5. Kde o materské žiadať?

Žiadosť o materské je tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré tehotnej žene vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia (nie je voľne k dispozícii) spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Inému poistencovi ako matke, ktorá dieťa porodila, poskytne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne (napríklad otcovi dieťaťa v prípade, že matka zomrela).

6. Aká je výška materského v roku 2017?

Výšku materského priamo ovplyvňuje výška predchádzajúceho platu mamičky, a nie je tak všetkým mamičkám vyplácané v jednotnej výške, ako je tomu v prípade rodičovského príspevku.

7. Čo rozhoduje o výške materského?

Predchádzajúci príjem mamičky. Výška materského príspevku sa vypočíta ako 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom zamestnankyne je, zjednodušene povedané, hrubá mzda, u samostatne zárobkovo činnej mamičky je to príjem z podnikania za predchádzajúci kalendárny rok.

8. Ako sa vypočíta výška materského?

Výška materského sa počíta z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Príklad: Uvažujme mamičku v očakávaní, ktorá poberá hrubú mzdu 750 eur, čomu zodpovedá 586,31 eur v čistom. Pri mesačnej hrubej mzde 750 eur sa materské zamestnanej ženy nasledovým spôsobom:  

750 eur x 12 (súčet vymeriavacích základov za rozhodujúce obdobie) / 365 (počet dní rozhodujúceho obdobia) = 24,657  eur. Táto čiastka predstavuje denný vymeriavací základ na určenie výšky materského. Denné materské vypočítame ako 75 % z denného vymeriavacieho základu, a teda 75 % z 24,657 eur = 18,49 eur. Materské na deň bude teda vo výške 18,49 eur. V prípade 30 dňového mesiaca tak mamička dostane vyplatené materské vo výške 554,7 eur.

9. Z čoho sa počíta materská pri reťazovom pôrode – ak má 2 deti po sebe?

Ak mamička nastúpi po rodičovskej dovolenke bezprostredne na ďalšiu materskú dovolenku, čo je tzv. reťazový pôrod, pri určení výšky materského sa bude vychádzať z predpokladaného príjmu za mesiac, v ktorom nastúpi na materskú dovolenku. Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnankyne, ktorá mala prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského (tzv. predpokladaný príjem).

10. Kedy sa začína vyplácať materské?

Materské žena dostane hneď po tom, ako nastúpi na materskú dovolenku. To je najskôr ôsmy alebo šiesty týždeň pred plánovaným termínom pôrodu.

11. Ako dlho je vyplácané materské?

Dĺžka vyplácania materského záleží na tom, či má mamička nárok na 34, 37 alebo 43 týždňov materskej dovolenky. V súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa je štandardne mamičke vyplácané materské po dobu 34 týždňov. Osamelej matke prináleží vyplácanie príspevku v trvaní 37 týždňov a mamičke, ktorá porodila súčasne dve alebo viac detí, je príspevok vyplácaný po dobu 43 týždňov.

12. Môže mamička počas poberania materského pracovať?

Ak má mamička poberajúca materské môžnosť zosúladiť si svoje pracovné povinnosti so starostlivosťou o dieťa, môže si privyrábať aj počas materskej dovolenky. Na jednu pracovnú zmluvu nemôže mamička pracovať a dostávať príjem a zároveň poberať materské. To, aby mohla počas materskej dovolenky pracovať, prípadne pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti a súčasne poberať materské, je možné ošetriť niekoľkými spôsobmi.

To, aby mohla počas materskej dovolenky pracovať a súčasne poberať materské, môže ošetriť tým, že by uzatvorila so svojím zamestnávateľom novú pracovnú zmluvu, alebo dohodu o pracovnej činnosti. Nová pracovná zmluva alebo dohoda, ktorá zakladá ďalšie povinné nemocenské poistenie, musí byť ale uzatvorená na inú pracovnú pozíciu, než vykonávala pred odchodom na materskú dovolenku.

Druhou možnosťou, ako na materskej dovolenke pracovať a nepripraviť sa o materské, je dočasne si nájsť iného zamestnávateľa a uzatvoriť s ním pracovný pomer, prípadne dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V pôvodnej práci pritom nie je nutné dávať výpoveď. V takomto prípade nevznikajú žiadne problémy a mamička môže bez obmedzenia poberať peniaze z oboch strán.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.