5 tipov ako investovať do podielových fondov

06.06.2017 | Redakcia, Finance.sk
Investovanie - spravodajstvo


Na trhu existuje množstvo produktov, ktoré sa líšia mierou rizika a výškou poplatkov? Podľa čoho si vybrať a ako sa lepšie zorientovať vám radí Michael Pokiser a Miloslav Kufa, z finančnej skupiny Ramfin.


Úrokové sadzby sú všeobecne nízke a ľudia hľadajú rôzne cesty, ako zhodnotiť svoje úspory. Jednou z možností sú podielové fondy.

Na trhu existuje nepreberné množstvo produktov líšiacich sa mierou rizika aj výškou poplatkov. Čo je dobré vedieť pri  investovaní do podielových fondov?

1)  Ujasnite si investičný horizot

Doba, počas ktorej hodláte investovať svoje financie sa nazýva investičný horizot.

Ten je dôležitý na určenie investičných nástrojov a zloženie portfólia. V dlhšom časovom horizonte je vhodnejšie investovať do dynamických fondov, ktoré majú väčšie výkyvy a nesú vyššie riziko, avšak z dlhodobého hľadiska predstavujú väčší potenciál zisku.

Pre investíciu v niekoľkých nasledujúcich rokoch je vhodnejšie použiť produkt konzervatívnejších. 

Platí teda, že rizikovejšiu a viac volatilnú investíciu sa oplatí realizovať v horizonte 5 až 10 prípadne aj viac rokov.

V krátkom časovom období totiž môže investícia stratiť veľkú časť svojej hodnoty a investor prerobí.

2) Efekt pravidelnej investície

Ľudia by mali pravidelne odkladať časť svojho príjmu a tvoriť si rezervu.

Práve pravidelný nákup podielových listov môže byť jednou z možností ako tieto prostriedky zhodnotiť.

Pri pravidelnej investícii do podielových fondov sa predovšetkým v dlhodobom horizonte prejaví takzvané priemerovanie nákladov:

  • Pravidelným investovaním stále rovnakej sumy sa nakupuje menšie množstvo podielových listov keď sú ceny hore a naopak väčšie množstvo, keď sú podielové listy lacné.

 Ak nastane prepad na trhoch, investor sa potom rýchlejšie dostane do zisku, pretože veľkú časť podielových listov nakúpil, keď boli trhy s cenami dole.

3) Nezabúdajte na poplatky

Investície do podielových fondov nie sú zadarmo. Sú s nimi spojené predovšetkým vstupné a správcovské poplatky.

Správcovské alebo manažérske poplatky kryjú náklady na správu majetku fondu, pretože aby manažéri fondu investovali zverené prostriedky čo najlepšie, musia neustále hľadať najlepšie investičné príležitosti.

Vstupné poplatky sa väčšinou platia pri nákupe podielových listov.

„Ľudia by sa mali zaujímať o informácie uvedené v štatúte fondu, ktorý obsahuje investičnú stratégiu aj riziká a tiež všetky poplatky,“ uvádza Miloslav Kufa, finančný riaditeľ finančnej skupiny Ramfin.

„Štatút tiež väčšinou obsahuje index celkových nákladov fondu, ktorý sa označuje TER (Total Expenes Ratio). Jeho význam spočíva v tom, že zahŕňa všetky skutočné náklady,“ dodáva Miloslav Kuva s tým, že uvádzaný výnos fondu je od tohto ukazovateľa očistený.

Čím je TER vyšší, tým je väčší pomer nákladov fondu k jeho výnosom.

4) Diverzifikujte

V rozhodovaní, kam peniaze investovať, hrá diverzifikácia podstatnú úlohu. Je dobré takpovediac nevsadiť všetky peniaze na jednu kartu.

Preto môže byť rozumné rozložiť svoju investíciu nielen do rôzne rizikových inštumetov – akciové, dlhopisové a ďalšie fondy -, ale aj do rôznych odvetví priemyslu – napr. IT, ťažobný priemysel, bankovníctvo a podobne.

Iná úroveň diverzifikácie môže spočívať v regionálnom rozložení, kedy môžete investovať napríklad do fondov rozvíjajúcich sa ekonomík.

Diverzifikujte aj medzi jednotlivými finančnými produktmi.

Vedľa podielových fondov je dobré mať aj rezervu napríklad na sporiacom účte, prípadne ďalšie peniaze investovať do nehnuteľností.

5) Predchádzajúce výnosy nie sú zárukou tých budúcich

Neexistuje istá investícia. Ak vám niekto tvrdí, kam investovať na základe rastúceho grafu z predchádzajúcich rokov, nemá táto informácia žiadnu váhu.

„Predchádzajúce výnosy určite nie sú zárukou výnosov budúcich. Naopak fond, ktorý je aktuálne v poklese, môže v určitom investičnom horizonte sľubovať lepší výnos než ten, ktorý v poslednom roku rástol,“ upozorňuje Michael Pokiser, zástupca finančnej skupiny Ramfin.
„Samozrejme sa nedá orientovať podľa smeru krivky grafu, ale je potrebné vybrať vhodný inštrument podľa preferencií investora.“ dodáva Michael Pokiser.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Investovanie - spravodajstvoh